Region Östergötland

VFU Neurologiska kliniken i Linköping

Neurologiska klinikens vision är att ge högkvalitativ neurologisk vård genom trygghet, utveckling och hållbarhet. Vi vill skapa förutsättningar för framtidens sjukvårdpersonal att utvecklas i en stimulerande och trygg miljö, där även klinikens yrkesverksamma lär av och tar intryck från studenter.


På vår klinik utreds och vårdas patienter med sjukdomar i det centrala och perifera nervsystemet samt av patienter med muskelsjukdomar (myopati). Några exempel på förekommande diagnoser är stroke, Parkinson sjukdom, epilepsi, hjärntumörer, multipel skleros, myastenia gravis, Guillain-Barré syndrom, polyneuropati och normaltryckshydrocefalus.

Studenter

Vi tar emot studenter från samtliga medicin-, vård- och vårdadministrativa utbildningar. Beroende på din utbildning kan placeringen vara på vår vårdavdelning eller på mottagningen.

  • Sjuksköterskestudenter i grundutbildning och undersköterskeelever är välkomna till vår avdelning B181, medan vårdadministratörselever gladeligen tas emot vid vår mottagning.
  • Logopedstudenter vistas främst på vårdavdelningen men kan även vara viss tid på mottagningen.
  • Läkarstudenter får rotera mellan både vår vårdavdelning, mottagning och i vår dagjoursverksamhet. Under avdelningstjänstgöringen bör läkarstudenterna vid några tillfällen följa fysioterapeut, arbetsterapeut och/eller logoped i deras arbete med patienter.
  • Information till dig som läser paramedicinsk utbildning ges från Rehabgruppen, Rörelse- och hälsa.

Förberedelse och introduktion

Sjuksköterskestudenter

Cirka två veckor innan VFU får du som sjuksköterskestudent ett välkomstmail med information om introduktionsdagen, schema och namn på bashandledare. VFU-perioden börjar med en introduktionsdag med bland annat genomgång av de vanligaste neurologiska sjukdomarna och rundvisning på avdelningen.

På vår klinik använder vi oss av Peer Learning då sjuksköterskestudenterna får gå i par tillsammans med bashandledare. Våra studenter brukar uppleva det tryggt att ha en studentkollega (Peer) att diskutera omvårdnadsproblem med och komma fram till olika lösningar som sedan kan diskuteras med handledare.

Logopedstudenter

Logopedstudenterna får ett välkomstmail från huvudhandledaren på kliniken ett par veckor innan VFU:n börjar. På kliniken arbetar två logopeder och studenterna får en av logopederna som ansvarig handledare. Logopedstudenternas VFU är utformad utifrån Peer Learning och studenterna går tillsammans i par med stöd av handledarna. VFU-perioden börjar med en rundvisning på kliniken och information om verksamheten och om logopedernas arbetsuppgifter på kliniken.

Läkarkandidater

Samling för introduktion äger rum första tjänstgöringsdag klockan 8.30 på Neurologmottagningen, plan 10 (mellan hiss L och A i huvudblocket). Där möts ni av ansvarig läkare som ger er 1,5 timmars introduktion i neurologi inför placeringen.

Vårdadministratörselever

Cirka två veckor innan LIA-perioden startar får du som vårdadministratörselev ett mejl från ansvarig handledare med information om introduktionsdagen och praktiska saker att tänka på. Första dagen ges en allmän introduktion, rundvisning på kliniken samt genomgång av planeringen för kommande LIA-veckor.

Undersköterskeelever

När du som undersköterskeelev fått besked om att du ska genomföra APL på Neurologiska kliniken ska du ringa avdelningen och fråga efter Ehlin eller Linda för att få ytterligare information. Det går också bra att maila till Ehlin (se kontaktuppgifter nedan). Under den första APL-dagen går vi igenom en del dokument, går rundvisning på avdelningen, och du visas vart du hämtar arbetskläder och byter om.

Så här arbetar vi

På Neurologiska kliniken arbetar flera professioner i nära samverkan inom såväl öppen- som slutenvården. Det kontinuerliga samarbetet mellan de olika professionerna ger en helhetssyn på våra patienter, som ibland har komplexa vårdbehov. Inom slutenvården träffas dagligen en stor del av vårdteamet i en så kallad teamrond. Studenter har en naturlig plats i dessa teamronder för att lära, men också bidra till teamarbetet med sina perspektiv.

Inom öppenvården organiseras arbetet i sex sektioner som är uppdelade efter diagnos, symtom och/eller utredningsmetod. Studenter inom öppenvården bjuds in till att delta i de olika sektionernas patientrelaterade arbete utifrån sin blivande profession.

Praktisk information

Vårdavdelning B181 hittas på plan 18 vid uppgång B. Mottagningen finns på plan 10 mellan målpunkt A och L. Inga väskor eller värdesaker kan förvaras på expeditionerna. Ta med hänglås till omklädningsskåp och eventuellt värdeskåp samt arbetsskor.

Kontaktuppgifter

Ansvarsområde Namn Kontakt

Sjuksköterskeprogrammet

Rebecka Andersson

 

Rebecka.Andersson@regionostergotland.se

010-103 26 75 (Avdelning B181)

Logopedprogrammet 

Maria Malmsten

maria.malmsten@regionostergotland.se

010-103 40 45

 

Läkarprogrammet

Doc. Yumin Link 

yumin.link@regionostergotland.se

010-103 14 14

 

 

Prof. Magnus Vrethem

magnus.vrethem@regionostergotland.se

010-103 20 48

Undersköterske-
programmen

Ehlin Lindholm

ehlin.lindholm@regionostergotland.se

Linda Hagström

linda.hagstrom@regionostergotland.se

010-103 26 75 (Avdelning B181)

Vårdadministratörs-
programmet

Sophia Gladh

sophia.gladh@regionostergotland.se

010-103 45 73