Region Östergötland

VFU Laboratoriemedicin sjukhus

Välkommen som student till oss på Laboratoriemedicin sjukhus i Region Östergötland. Vi finns på tre orter: Universitetssjukhuset i Linköping, Vrinnevisjukhuset i Norrköping, Lasarettet i Motala där vi bedriver verksamhetsförlagd utbildning för alla studenter. Läkarstudenterna har endast placering inom Klinisk kemi vid Laboratoriemedicin US.

Studerande

Varje termin tar vi emot studerande i verksamhetsförlagd utbildning från biomedicinska analytikerprogrammet, 180 hp, den ettåriga kompletteringsutbildningen till biomedicinsk analytikerexamen, 60 hp, kompletteringsutbildningen för biomedicinska analytiker med utländsk examen, 90 hp, samt studenter från Läkarprogrammet, 330 hp. Under den verksamhetsförlagda utbildningen undervisar vi i huvudsak ämnesspecifikt inom klinisk kemi.

Såhär arbetar vi

Laboratoriemedicin som utgörs av 8 laboratoriediagnostiska verksamheter ingår i Diagnostikcentrum som är en regionövergripande enhet för röntgen- och laboratorietjänster i Region Östergötland. Laboratoriemedicin Sjukhus är en del av verksamhetsområde Laboratoriemedicin.

Laboratoriemedicin sjukhus har verksamhet på länets tre sjukhus, US i Linköping, Vrinnevisjukhuset i Norrköping och Lasarettet i Motala.

Alla tre sjukhuslaboratorierna har verksamhet dygnet runt för arbetsstationerna provinlämning, hematologi, morfologi, kemi/immunokemi, koagulation. Protein, farmakologi och specialkoagulation har verksamhet dagtid och finns endast i Linköping. Antikoagulantiamottagningen är förlagd till laboratoriet i Motala och på laboratoriet i Norrköping utförs mätning av pollenhalter. I Linköping finns även kundsupport, teknik- och materialsupport samt kvalitetsansvariga.

Förberedelser och introduktion

För studenter på BMA- samt BMX/KUB-programmen skickar vi ut välkomstbrev och schema minst en vecka innan VFU-starten. Schema finns tillgängligt på LISAM i god tid innan VFU-start, där finns också en del övrig information gällande VFU på Laboratoriemedicin sjukhus. Du som biomedicinsk analytikerstudent bör skicka en individuell lärandeplan via e-post till huvudhandledare innan du börjar din VFU. Mer information finns på LISAM. För läkarstudenter på K6 skickas välkomstbrev och individuellt schema ut 10-14 dagar före VFU-start. Du får gärna höra av dig om du har frågor eller vill ha mer information.

Första dagen ges en kort introduktion om hur vi har lagt upp den verksamhetsförlagda utbildningen, vi visar laboratoriet och berättar något om vad som förväntas av dig som student.

Vi är tacksamma om du inte använder parfym/rakvatten/duschcrème eller andra starkt doftande produkter, på grund av att vi har flera medarbetare som är allergiska.

Praktisk information

Här hittar du Laboratoriemedicin sjukhus: Linköping (US) via ingång 7, Norra entrén, uppgång K eller L, plan 11, alternativt via ingång 1, Södra entrén, uppgång A, plan 11, följ skyltar till Laboratoriemedicin.

Norrköping via uppgång A plan 11 (våning 1), följ skyltar till Laboratoriemedicin.

Motala via huvudentrén, ingång A följ skyltar Laboratoriemedicin plan 10 eller ingång B, hus B, 1 trappa upp till plan 8, följ kulvert till hus A och upp till plan 10, följ skyltar till Laboratoriemedicin.

Region Östergötland tillhandahåller arbetskläder som du förväntas använda, men du behöver ta med egna arbetsskor. Ta även med din student-E-legitimation, ditt LiU-kort och två hänglås (ett till omklädningsskåp och ett till värdeskåp).

Kontaktuppgifter

Ansvarsområde Namn Kontakt

ST-läkare, VFU-ansvarig K6-läkare

Anna Irding

anna.irding@regionostergotland.se

010-103 95 36

Biomedicinsk analytiker och huvudhandledare

Miriam Söderström

 

Mirjam.Soderstrom@regionostergotland.se

0722-39 30 40

Denna webbplats