Region Östergötland

VFU Klinisk farmakologi

Välkommen som student till oss på Klinisk farmakologi vid Universitetssjukhuset i Linköping.

Studerande

Varje termin tar vi emot studerande i verksamhetsförlagd utbildning från biomedicinska analytikerprogrammet samt studenter från läkarprogrammet kurs 6.

Så här arbetar vi

Klinisk farmakologi ingår i Diagnostikcentrum som är en länsövergripande enhet för röntgen- och laboratorietjänster i Region Östergötland. Vi verkar för en rationell och säker läkemedelsanvändning: Rätt läkemedel, till rätt patient, på rätt sätt, i rätt dos och till rätt kostnad.

På kliniken arbetar läkare, kemister, biologer, biomedicinska analytiker, apotekare, sjuksköterskor och klinikadministratör. Verksamheten omfattar läkemedelsanalytiskt laboratorium, klinisk farmaci och ett brett utbud av konsultativt och pedagogiskt stöd till samtliga andra kliniska specialiteter. Forskning och utvecklingsarbete i syfte att uppnå bättre läkemedelsbehandling är också en integrerad del av arbetet inom Klinisk farmakologi.

Förberedelser och introduktion

Vi skickar ut välkomstbrev och schema veckan innan VFU-starten. Första dagen ges en kort introduktion om hur vi har lagt upp den verksamhetsförlagda utbildningen, vi visar verksamheten och berättar något om vad som förväntas av dig som student. Tiden för introduktion, samt utformning av den, varierar beroende på yrkeskategori.

Vi önskar att läkarstudenterna skriver en individuell lärandeplan och skickar via e-post innan starten på VFU, så att din handledare kan förbereda sig. Du får gärna höra av dig om du har frågor eller vill ha mer information.

För BMA-studenterna gäller att ni skickar era individuella lärandeplaner till klinisk kemi. VFU på klinisk farmakologi är en del av VFU-placering på klinisk kemi.

Praktisk information

Du hittar oss via ingång 68 (Lasarettgatan). Läkarstudenter behöver inga särskilda arbetskläder med undantag för de dagarna man följer med på andra kliniker. Vi kan tyvärr inte erbjuda värdeskåp. Ta med din student-e-legitimation samt ditt LiU-kort.

Beträffande BMA-studenter så tillhandahåller Region Östergötland arbetskläder som du förväntas använda, men du behöver ta med egna arbetsskor. Ta även med din student-e-legitimation, ditt LiU-kort och två hänglås (ett till omklädningsskåp och ett till värdeskåp).

I vårt kök finns kyl eller frys samt mikrovågsugn för att värma lunchlåda. Nyckelbehörighet tilldelas till din e-legitimation av behörighetsadministratör efter behov.

Kontaktuppgifter

Ansvarsområde Namn Kontakt

Professor, VFU-ansvarig läkarstudenter K6

Finn Bengtsson

finn.bengtsson@liu.se
070-3534443

Klinikadministratör

Anette Tilly Arfwedson

Anette.tilly.arfwedson@regionostergotland.se
010-103 77 47

Handledare biomedicinsk analytiker

Miriam Söderström

Mirjam.Soderstrom@regionostergotland.se 
0722-39 30 40

 

Louise Karlsson   

Louise.a.karlsson@regionostergotland.se
010-1034419