Region Östergötland

VFU Dagkirurgin CKOC Norrköping

Välkommen som student till oss på Dagkirurgin CKOC Norrköping.

Studerande

Varje termin tar vi emot studerande för verksamhetsförlagd utbildning från sjuksköterskeprogrammet.

Studerande på sjuksköterskeutbildning termin 4 (fältstudiedagar):
Under två dagar kommer du att få ta del av hur en arbetsdag ser ut för en undersköterska, en operationssjuksköterska samt en anestesisjuksköterska, för att ta del av respektive kompetensområde.

Sjuksköterskor under specialistutbildning anestesi/operation:
Under din verksamhetsförlagda utbildning hos oss har du två handledare som båda ansvarar för din bedömning. För att handledarna ska kunna planera din verksamhetsförlagda utbildning vill vi att du skriver en lärandeplan. Handledarna handleder dig utifrån de mål som finns i kursplanen och dina egen individuella mål i lärandeplanen. Under de första dagarna går ni gemensamt igenom ditt schema, din lärandeplan, kursplan samt pratar om vad vi förväntar oss av dig och vad du förväntar dig av oss. Du behöver själv ta ansvar för att identifiera vad du måste träna mer på, vad du kan och inte kan.

Så här arbetar vi

Dagkirurgin CKOC Norrköping är en del av Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård, CKOC. Vi bedriver planerad dagkirurgisk operationsverksamhet inom kirurgi, ortopedi och urologi. Personalgruppen består av cirka 20 personer som är fördelade på sex yrkeskategorier; undersköterskor, vårdadministratörer, anestesisjuksköterskor, operationssjuksköterskor, anestesiolog och operatörer. Våra operatörer kommer från Vrinnevisjukhuset i Norrköping och Universitetssjukhuset i Linköping. 

Hitta hit

Vår adress är Gamla Övägen 25. Personalparkering finns på ”Gärdet”. När du kommer till Vrinnevisjukhuset, gå in vid huvudentrén, ta höger mot uppgång/hiss F plan 1. Gå sedan in på Dagkirurgen. Säg till i receptionen att du är här. 

Praktisk information

Personalen på operation är på plats 07.00 – 17.00. Operationerna brukar pågå som längst fram till kl 17. Om du blir sjuk eller får förhinder av annan orsak, hör av dig på tel. 010-104 53 50 efter klockan 7.15. Vi vill inte att du använder smycken, klocka eller har nagellack under arbetstid. Personalkläder och omklädningsrum finns på avdelningen. Ta med egna rena inneskor. Möjlighet finns att värma egen matlåda och det finns även personalmatsal, cafeteria och kiosk.

Kontaktuppgifter

Telefonnummer till dagkirurgin: operationskorridor 010-104 53 30, 010-104 53 50
Vårdenhetschef Ann-Christine Andersson 010-104 53 49  

Vårdenhetschef Anton Gustafsson 010-103 30 15 

Huvudhandledare är Linda Andersson, Nils Wiklund och Helena Peterson

Vi vill att du får en bra verksamhetsförlagd utbildning hos oss och att du finner dig väl tillrätta!