Region Östergötland

VFU Vårdcentralen Valla i Linköping

Välkommen som student till oss på Vårdcentralen Valla. Vi har en hög medicinsk kompetens och mångårig erfarenhet. Vi är cirka 60 medarbetare från olika yrkeskategorier som trivs med att jobba tillsammans.

Studenter

Vi tar emot läkarstudenter och sjuksköterskestudenter, undersköterskestudenter samt vårdadministratörsstudenter.

Förberedelser och introduktion

Du blir kontaktad av din handledare ett par veckor före VFU- eller LIA-starten. Introduktionen sker på vårdcentralen tillsammans med handledaren så att du får en helhetsbild av vår verksamhet. Du och din handledare planerar sedan tillsammans ett schema utifrån dina utbildningsmål.

Så här arbetar vi

I primärvården möter vi patienter i alla åldrar med många olika symtom och sjukdomar. Vårt mål är att ha en helhetssyn på patienten och ge en god och säker vård. De flesta patienterna kommer till vår mottagning men läkare gör också hembesök vid behov.

Vårdcentralen har öppet vardagar klockan 08.00-17.00. Varje morgon klockan 08.00 träffas all personal för en kort genomgång av arbetsdagen. Kvällar och helger deltar vi i bemanningen av jourcentralen och i hemsjukvården enligt särskilt schema.

På vårdcentralen finns läkarmottagning, akutteam för patienter som behöver en snar bedömning, diabetesmottagning, blodtrycksmottagning, sårmottagning, astma/KOL-mottagning, inkontinensmottagning, medicinsk fotvårdsmottagning, samtalsmottagning, dietistmottagning, äldrevårdsmottagning och barnavårdscentral. Vi samarbetar med sjukgymnaster och arbetsterapeuter från Rörelse och hälsa och Rehab support. På laboratoriet arbetar personal från Diagnostikcentrum.

Praktisk information

Vårdcentralen ligger på Westmansgatan i Valla. Parkering finns i närheten av vårdcentralen.

Kylskåp, spis och mikrovågsugn finns i vårt personalrum. Lunchrestauranger med hämtmat finns i närheten av vårdcentralen. Vi bjuder på kaffe eller te.

Frånvaro anmäler du på telefon 010-103 54 31 eller till din handledare.

Kontaktuppgifter

Ansvarsområde Namn Kontakt

Läkarstudenter

Hanna Wilén

Hanna.Wilen@regionostergotland.se

Sjuksköterskestudenter

Ann-Louise Bjurhamn

ann-louise.bjurhamn@regionostergotland.se

Undersköterskestudenter

Ann-Louise Bjurhamn

ann-louise.bjurhamn@regionostergotland.se

Vårdadministratörsstudenter

 Ann-Sofie Fransén

Ann-sofie.Fransen@regionostergotland.se