Region Östergötland

VFU Vårdcentralen Valdemarsvik

Välkommen som student till oss på Vårdcentralen Valdemarsvik. Vi är 25 medarbetare som ansvarar för cirka 7350 listade patienter.

Studerande

Varje termin tar vi emot studerande för verksamhetsförlagd utbildning från läkarprogrammet, sjuksköterskeprogrammet och vårdadministratörsutbildningen.

Förberedelser och introduktion

Första dagen kommer du och din handledare att gå igenom ditt schema, din lärandeplan samt prata om vad vi förväntar oss av dig och vad du förväntar dig av oss. Skicka gärna din lärandeplan innan du börjar så kan din handledare förbereda sig. Du får gärna höra av dig till oss om du har frågor eller vill ha mer information om något.

Så här arbetar vi

Vårdcentralen har öppet måndag till fredag 08.00-17.00. Förutom läkarmottagningen, distriktssköterskemottagningen och barnavårdscentralen har vi sjuksköterskeledda specialistmottagningar. Vi har telefontid mån-fre 05.00-16.30.

Praktisk information

Vårdcentralen ligger centralt i Valdemarsvik. Det går bra bussförbindelser till Valdemarsvik  och från busstationen är det cirka tio minuters gångavstånd till vårdcentralen.

Kontaktuppgifter

Läkarstudenter: Charlotte Schlyter Masreliez, specialist i allmänmedicin,
010-104 46 69, charlotte.schlyter.masreliez@regionostergotland.se

Sjuksköterskestudenter: Åsa Abrahamsson, sjuksköterska,
010-104 46 69, asa.abrahamsson@regionostergotland.se

Vårdadministratörstudenter: Johanna Andersson, vårdadministratör,
010-104 46 69, johanna.andersson@regionostergotland.se

Kontaktperson: Charlotte Kettle, vårdcentralschef, 
010-104 46 57, charlotte.kettle@regionostergotland.se