Region Östergötland

VFU Vårdcentralen Skäggetorp i Linköping

Välkommen som student till oss på Vårdcentralen Skäggetorp i Linköping.

Studerande

Varje termin tar vi emot studerande för verksamhetsförlagd utbildning från läkarprogrammet, sjuksköterskeprogrammet och från vårdadministratörsutbildningen (Nyströmska skolan)

Förberedelser och introduktion

Första dagen kommer du och din handledare att gå igenom ditt schema, din inlärningsplan samt prata om vad vi förväntar oss av dig och vad du förväntar dig av oss. Skicka gärna din inlärningsplan innan du börjar så kan din handledare förbereda sig. Tänk på att inte använda parfym/rakvatten eller andra starkt doftande produkter hos oss. Du får gärna höra av dig till oss om du har frågor eller vill ha mer information om något.

Så här arbetar vi

Vårdcentralen Skäggetorp är en vårdcentral inom Primärvårdscentrum i centrala Östergötland. Våra öppettider är måndag-fredag 8.00-17.00. Vi som arbetar är läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, labbpersonal, läkarsekreterare samt administrativ personal. Vissa dagar har vi specialistmottagningar för bland annat astma/KOL, diabetes och inkontinens, vi har även dietist och kurator. På vårdcentralen finns en utbildningsmottagning för utländska läkare som utbildas i det svenska sjukvårdssystemet. BVC och Familjecentralen finns i en närliggande byggnad i Skäggetorps Centrum.

Praktisk information

Vårdcentralen Skäggetorps ligger väl synligt vid infarten till Skäggetorp Centrum.

Kontaktuppgifter


Vårdadministratörsstuderande: Ann-Marie Haglind-Sangré,
Ann-Marie.Haglind-Sangre@regionostergotland.se
 
Vårdadministratörsstuderande: Henrik Ryliden,
Henrik.Ryliden@regionostergotland.se