Region Östergötland

VFU Vårdcentralen Ödeshög

Välkommen som student till oss på Vårdcentralen Ödeshög.

Studerande

Varje termin tar vi emot studerande från medicinska fakulteten och från omvårdnadslinjen.

Förberedelser och introduktion

Inför din praktik är det viktigt att du tar kontakt med handledare eller annan angiven kontaktperson senast en vecka före praktikstart. Alla studerande får en eller flera handledare. Första dagen introduceras du av din handledare eller praktikplatsens kontaktperson på arbetsplatsen. Utifrån individuella utbildningsmål planeras praktiken.

Så här arbetar vi

Vi arbetar med primärvård där man möter patienter i alla åldrar med många olika symtom. Hälso- och sjukvården på Vårdcentralen Ödeshög präglas av patientfokuserad vård - vilket ger våra patienter ett gott bemötande, delaktighet, information, kontinuitet och samverkan med andra vårdgivare. Det stimulerar till ett hälsofrämjande arbetssätt.  God tillgänglighet ges utifrån vårdgarantin.

Praktisk information

Du kan ta dig till oss med buss 664 samt 665 från Mjölbys bussterminal. Parkering finns i anslutning till vårdcentralen.

Om du blir sjuk anmäler du det på telefon 010-104 87 03. Glöm inte att lämna ditt telefonnummer till din handledare för att underlätta om din handledare behöver få kontakt med dig.

Kontaktuppgifter

Huvudhandledare för sjuksköterskestudenter från Hälsouniversitetet är Elisabeth Sandell.
E-postadress: Elisabet.Sandell@regionostergotland.se

Verksamhetschef:
Dick Waldau telefon 010-104 87 10