Region Östergötland

VFU Vårdcentralen Mantorp

Välkommen som student till oss på Vårdcentralen Mantorp. Vi är 19 medarbetare från olika yrkeskategorier. Målsättningen är att erbjuda en trygg och säker vård med hög medicinsk kompetens och bra bemötande.

Studerande

Varje termin tar vi emot studerande från medicinska fakulteten och från omvårdnadslinjen.

Förberedelser och introduktion

Inför din praktik är det viktigt att du tar kontakt med handledare eller annan angiven kontaktperson senast en vecka före praktikstart. Alla studerande får en eller flera handledare. Första dagen introduceras du av din handledare eller praktikplatsens kontaktperson på arbetsplatsen. Praktiken planeras utifrån dina individuella utbildningsmål.

Så här arbetar vi

Vi arbetar med primärvård där man möter patienter i alla åldrar med många olika symtom. Hälso- och sjukvården på Vårdcentralen Mantorp präglas av patientfokuserad vård. För patienterna innebär det ett gott bemötande, delaktighet, information, kontinuitet och samverkan med andra vårdgivare, vilket stimulerar till ett hälsofrämjande arbetssätt. Vi har en god tillgänglighet utifrån vårdgarantin.

Praktisk information

Du kan ta dig till Vårdcentralen Mantorp med pendeltåg. Kommer du med bil finns det parkering i anslutning till vårdcentralen. Vi har personalmatsal med kylskåp och mikro. Det går även att beställa lunch från Sjögestad Motell som kör ut maten.  

Om du blir sjuk anmäler du det på telefon 010-104 84 69. Glöm inte att lämna ditt telefonnummer till din handledare för att underlätta om din handledare behöver få kontakt med dig.

Kontaktuppgifter

Linda Glans, huvudhandledare för sjuksköterskestudenter:
E-post: linda.glans@regionostergotland.se, telefon 010-104 84 64