Region Östergötland

VFU Vårdcentralen Kisa

Välkommen som student till oss på Vårdcentralen Kisa.

Studerande

Vi erbjuder verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för sjuksköterske-, distriktssköterske-, vårdadministratör-, omvårdnads- och läkarstudenter.

Förberedelser och introduktion

Det är viktigt att du tar kontakt med din handledare eller annan angiven kontaktperson senast en vecka före praktikstart. Alla studenter får en eller flera handledare som introducerar och informerar om vårdcentralens verksamhet. Utifrån dina individuella utbildningsmål planerar vi ditt schema för praktiktiden tillsammans med din handledare när du är på plats.

Så här arbetar vi

På vårdcentralen har vi läkarmottagning, telefonrådgivning, distriktssköterskemottagning, BVC och olika specialistmottagningar. Vi arbetar med prevention, hälsa och sjukvård och utgår från ett hälsofrämjande arbetssätt där patienterna stimuleras till eget ansvar för sin hälsa.

Praktisk information

Personalrum med möjlighet att värma medhavd mat finns. Vi bjuder på kaffe och te. I närheten av vårdcentralen finns affärer och restauranger. Parkering finns i anslutning till vårdcentralen och även en busshållplats i närheten.

I Region Östergötland använder vi Cosmic journalsystem. Det krävs särskild behörighet för journalsystemet och därför bör du meddela dina personuppgifter till din handledare i god tid före praktiken.

Sjukanmälan gör du på telefonnummer 010- 103 59 66. Lämna gärna dina telefonnummer till din handledare.

Kontaktuppgifter

Ansvarsområde Namn Kontakt

Sjuksköterskestudenter

Sofia Larsdotter

Sofia.Larsdotter@regionostergotland.se

010-103 59 66

Undersköterskestudenter

Marie Johansson

Marie.H.Johansson@regionostergotland.se

010-103 59 66

Vårdadministratörsstudenter

Johanna Markovic

Johanna.markovic@regionostergotland.se

010-103 59 66

Läkarstudenter

Marina Nylin

Marina.Nylin@regionostergotland.se

010-103 59 66