Region Östergötland

VFU Vårdcentralen Ekholmen

Välkommen som student till oss på Vårdcentralen Ekholmen.

Studerande

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) finns för sjuksköterske-, distriktssköterske-, vårdadministratör-, omvårdnads- och läkarstudenter.

Förberedelser och introduktion

Det är viktigt att du tar kontakt med din handledare eller annan angiven kontaktperson senast en vecka före praktikstart. Alla studenter får en eller flera handledare som introducerar och informerar om vårdcentralens verksamhet. Utifrån dina individuella utbildningsmål planerar vi ditt schema för praktiktiden tillsammans med handledare när du är på plats.

Så här arbetar vi

På vårdcentralen har vi läkarmottagning, telefonrådgivning, distriktssköterskemottagning, BVC och olika specialistmottagningar. Vi arbetar med prevention, hälsa och sjukvård och utgår från ett hälsofrämjande arbetssätt där patienterna stimuleras till eget ansvar för sin hälsa.

Praktisk information

Personalrum med möjlighet att värma medhavd mat finns. Vi bjuder på kaffe och te. Närliggande affär och restaurang finns i Ekholmens Centrum. Parkering finns i anslutning till vårdcentralen i mån av plats och är avgiftsfri. Parkeringskort hämtas hos våra sekreterare.

Omklädningsrum med skåp finns så du kan låsa i dina värdesaker. Tänk på stöldrisken.

I Region Östergötland använder vi Cosmic journalsystem. Det krävs en särskild behörighet för journalsystemet och därför bör du meddela dina personuppgifter till din handledare i god tid före praktiken.

Sjukanmälan sker till respektive handledare, lämna gärna dina telefonnummer till din handledare.

Kontaktuppgifter

Ansvarsområde Namn Kontakt

Distriktssköterska, ansvarig sköterskestudenter

Suss Brusberg Bind

Suss.Brusberg.Bind@regionostergotland.se  
010-103 57 33

Undersköterska, ansvarig undersköterskestudenter

Anna Wikander

Anna.Wikander@regionostergotland.se

010-103 57 39

Läkarsekreterare, ansvarig vårdadministratörsstudenter

Eva Wahlström

Eva.Wahlstrom@regionostergotland.se

010-103 57 44

Medicinskt ansvarig

Anna Segernäs Kvitting

Anna.Segernas.Kvitting@regionostergotland.se

010-103 57 36

Handledare för läkarstudenter tilldelas av skolan.