Region Östergötland

VFU Vårdcentralen Brinken

Välkommen som student till oss på Vårdcentralen Brinken.

Studerande

Varje termin tar vi emot studerande från Hälsouniversitetet och från omvårdnadslinjen.

Förberedelser och introduktion

Inför din praktik är det viktigt att du tar kontakt med handledare eller annan angiven kontaktperson senast en vecka före praktikstart. Alla studerande får en eller flera handledare. Första dagen introduceras du av din handledare eller praktikplatsens kontaktperson på arbetsplatsen. Praktiken planeras utifrån dina individuella utbildningsmål.

Så här arbetar vi

Vi arbetar med primärvård där man möter patienter i alla åldrar med många olika symtom. Hälso- och sjukvården på vårdcentralen Brinken präglas av patientfokuserad vård. För patienterna innebär det ett gott bemötande, delaktighet, information, kontinuitet och samverkan med andra vårdgivare, vilket stimulerar till ett hälsofrämjande arbetssätt. Vi har en god tillgänglighet utifrån vårdgarantin.

Praktisk information

Du kan ta dig till Vårdcentralen Brinken med buss 303 från Stora torget i Motala. Parkering finns i anslutning till vårdcentralen på andra sidan Sveavägen.

Det finns en personalmatsal med kylskåp och mikro, och det går även att hämta mat på en restaurang i närheten. Vi har en kaffeautomat med olika sorters kaffe, te, choklad med mera. På fredagar har vi förmiddagsfika med smörgås till självkostnadspris.

Om du blir sjuk anmäler du det på telefon 010-104 77 26 eller 010-104 77 27. Glöm inte att lämna ditt telefonnummer till din handledare för att underlätta om din handledare behöver få kontakt med dig.

Kontaktuppgifter

Josefin Tesell, huvudhandledare för sjuksköterskestudenter:
Josefin.Tesell@regionostergotland.se, telefon: 010-104 77 26 eller 010-104 77 27.
Emelie Nockmar, emmelie.nockmar@regionostergotland.se.