Region Östergötland

VFU Vårdcentralen Boxholm

Välkommen till oss på Boxholms vårdcentral. Vårdcentralen ligger centralt i Boxholm, vi är cirka 20 medarbetare som jobbar här och vi har cirka 4950 listade patienter. 

Studerande

Varje termin tar vi emot studerande för verksamhetsförlagd utbildning från läkarprogrammet och sjuksköterskeprogrammet. Vi tar även emot studerande på omvårdnadslinjen. Vi tar emot undersköterskestudenter och studenter som läser till medicinsk fotvårdsterapeut utefter möjlighet till handledning.

Förberedelser och introduktion

Inför din praktik är det viktigt att du tar kontakt med din handledare eller angiven kontaktperson senast en vecka före praktikstart. Alla studerande får en eller flera handledare. Första dagen kommer du och din handledare att gå igenom ditt schema, din inlärningsplan samt prata om vad vi förväntar oss av dig och vad du förväntar dig av oss. Skicka gärna din inlärningsplan innan du börjar så kan din handledare förbereda sig. Tänk på att inte använda parfym/rakvatten eller andra starkt doftande produkter hos oss. Du får gärna höra av dig till oss om du har frågor eller vill ha mer information om något.

Så här arbetar vi

Vi arbetar med primärvård där man möter patienter i alla åldrar med många olika symtom. Hälso- och sjukvården på Vårdcentralen Boxholm präglas av patientfokuserad vård. För patienterna innebär det ett gott bemötande, delaktighet, information, kontinuitet och samverkan med andra vårdgivare, vilket stimulerar till ett hälsofrämjande arbetssätt. Vi har en god tillgänglighet utifrån vårdgarantin.

Praktisk information

Du kan ta dig till Vårdcentralen Boxholm med Östgötapendeln, det är gångavstånd från stationen till vårdcentralen. Det finns några parkeringar i anslutning till vårdcentralen och även parkering på andra sidan gatan.

Vi har personalrum med kylskåp och mikrovågsugn. Om du inte har mat med dig finns det mataffärer och restauranger i närheten.

Kontaktuppgifter

Pamela Frias, (sjuksköterskestuderande)
Pamela.Frias.Ordonez@regionostergotland.se
010-104 86 02

Marita Sahlèn, (undersköterskestuderande)
Marita.Sahlén@regionostergotland.se

Elin Granath (läkarstuderande) 
Elin.granath@regionistergotland.se
010-104 86 21