Region Östergötland

VFU Vårdcentralen Nygatan i Linköping

Välkommen som student till oss på Vårdcentralen Nygatan. Vårdcentralen ligger centralt i Linköping. Vi har en hög medicinsk kompetens och mångårig erfarenhet. Vi arbetar förebyggande för att stimulera till en sundare livsstil för att undvika ohälsa.

Studerande

Vi tar emot läkar- och sjuksköterskestudenter från Hälsouniversitetet, undersköterskestuderande från omvårdnadslinjen samt vårdadministratörstuderande.

Förberedelser och introduktion

Introduktionen sker på vårdcentralen tillsammans med utsedd handledare så att du som studerande får en helhetsbild av vårdcentralens verksamhet. Vi vill att du tar kontakt med utsedd handledare eller kontaktperson senast en vecka före VFU-starten. Du och din handledare planerar sedan tillsammans ett schema utifrån dina utbildningsmål.

Så här arbetar vi

I primärvården möter vi patienter i alla åldrar med många olika symtom och sjukdomar. Vårt mål är att ha en helhetssyn på patienten och ge en god och säker vård. De flesta patienter kommer till våra olika mottagningar men vi gör också hembesök vid behov.

Vårdcentralen har öppet vardagar mellan klockan 8.00 och 17.00. Varje morgon klockan 7.55 träffas all personal för en kort information och genomgång av arbetsdagen. Kvällar och helger deltar vi i bemanningen på jourcentralen och i hemsjukvården enligt särskilt schema.

På vårdcentralen finns läkar- och distriktssköterskemottagning, BVC, diabetes/dietist-, blodtrycks-, astma- och vaccinationsmottagning. Vi har även en samtalsmottagning och jobbar aktivt med livsstilsfrågor. På laboratoriet arbetar våra egna sjuksköterskor och undersköterska. Arbetsterapeut och fysioterapeutfinns kopplat till vårdcentralen via Rörelse och Hälsa.

Praktisk information

Har du med egen mat finns kylskåp och mikro i vårt personalrum. Det finns flera lunchrestauranger som även har hämtmat i närhet till vårdcentralen. Kaffe och te bjuder vårdcentralen på.

Sjukfrånvaro eller annan frånvaro anmäler du till receptionen på telefon: 010-103 94 58 eller till din handledare.

Kontaktuppgifter

Ansvarsområde Namn Kontakt

Läkarstudenter

Liselott McKenzie

 

liselott.mckenzie@regionostergotland.se

Sjuksköterske-

/distriktssköterske-studenter

Marianne Åkesson
  

marianne.akesson@regionostergotland.se 

Undersköterske-studenter

Assia Kabbaj

 

assia.kabbaj@regionostergotland.se

Vårdadministratörs-studenter

Gunnel Lindén

 

gunnel.linden@regionostergotland.se