Region Östergötland

VFU Vårdcentralen Lyckorna i Motala

Välkommen som student till oss på Vårdcentralen Lyckorna i Motala.

Studerande

Varje termin tar vi emot studerande från Hälsouniversitetet och från omvårdnadslinjen.

Förberedelser och introduktion

Inför din praktik är det viktigt att du tar kontakt med din handledare eller annan angiven kontaktperson senast en vecka innan praktikstart. Samtliga studerande får en eller flera handledare. Första dagen introduceras du av din handledare eller praktikplatsens kontaktperson på arbetsplatsen. Utifrån individuella utbildningsmål planeras praktiken.

Så här arbetar vi

Vi arbetar med primärvård där man möter patienter i alla åldrar med många olika symtom. Hälso- och sjukvården på Vårdcentralen Lyckorna präglas av patientfokuserad vård - vilket innebär ett gott bemötande, delaktighet, information, kontinuitet och samverkan med andra vårdgivare. Det stimulerar också till ett hälsofrämjande arbetssätt.  God tillgänglighet ges utifrån vårdgarantin

Praktisk information

Du kan ta dig till oss med buss 302 och 305 från Stora torget i Motala. Parkering finns i anslutning till vårdcentralen eller på lasarettets parkering. För att parkera behöver du parkeringstillstånd som du får när du kommer. Om du blir sjuk anmäler du det på telefon 010-104 75 88. Glöm inte att lämna ditt telefonnummer om din handledare behöver få kontakt med dig.

Kontaktuppgifter

Huvudhandledare för sjuksköterskestudenter: Karin Eriksson-Hjelm.
Telefon: 010-104 72 94
E-post: karin.eriksson.hjelm@regionostergotland.se