Region Östergötland

VFU Vårdcentralen Åby

Vårdcentralen Åby ligger en dryg mil utanför Norrköping och har ett upptagningsområde med blandad stads- och glesbygdsbefolkning. Kommunikationerna till Norrköping är mycket goda med täta bussförbindelser och snabb bilväg.

Studerande

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) finns för sjuksköterske-, distriktsköterske-, vårdadministratör- och läkarstudenter.

Förberedelser och introduktion

Inför din praktik är det viktigt att du tar kontakt med handledare eller annan angiven kontaktperson senast en vecka före praktikstart. Samtliga studenter får en eller flera handledare som planerar schema, introducerar och informerar om vårdcentralens verksamhet. Utifrån studentens individuella utbildningsmål planeras praktiken.

Så här arbetar vi

Vi arbetar med primärvård där man möter patienter i alla åldrar med många olika symtom. Vi har flera olika specialistmottagningar att erbjuda våra patienter. Vårdcentralen är öppen 7.45-17.00 på vardagar. Patienter når oss via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster. Alla besök till vårdcentralen ska bokas i förväg.

Praktisk information

De flesta tar med sig egen mat och värmer i mikrougnen. Det finns också affärer och matställen nära vårdcentralen. Vi har kaffeautomat med olika sorters kaffe, te med mera.

Kontaktuppgifter

Kontaktperson: Birgitta Pihl, vårdcentralschef
Telefon: 010-104 46 11
E-post: Birgitta.Pihl@regionostergotland.se