Region Östergötland

VFU Urologiska kliniken i Linköping

Välkommen som student till oss på avdelning B 192 på urologiska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping.

Studerande

Varje termin tar vi emot studerande för verksamhetsförlagd utbildning från sjuksköterskeprogrammet och undersköterskeprogrammet.

Förberedelser och introduktion

Innan du börjar din verksamhetsförlagda utbildning är det bra om du läser om de vanligaste diagnoserna våra patienter har, exempelvis BPH (benign prostatahyperplasi), cancersjukdomar i prostata och urinblåsa samt njurstenssjukdom. Eftersom vi även använder oss av många förkortningar är det även bra att du tittar igenom ordlistan som skickas till dig av huvudhandledaren. Detta för att du som student skall kunna komma in snabbare i arbetet och få ut så mycket som möjligt av din VFU.

På introduktionsdagen kommer du att träffa din huvudhandledare på avdelningen för att få ditt schema och gå igenom avdelningens rutiner. Sedan kommer du att få träffa din handledare under din VFU. Då kan ni gå igenom din inlärningsplan och du får berätta för oss om vad du förväntar dig att få ut av din VFU. Skicka gärna din inlärningsplan innan du börjar din VFU så att din handledare kan förbereda sig. Du får gärna höra av dig till oss om du vill ha mer information om något.

Så här arbetar vi

Den största delen av vår patientgrupp genomgår planerade operationer av urinvägarna, men vi har även en mindre mängd akuta patienter. Du kommer att arbeta med patienter i pre- samt postoperativ omvårdnad. Avdelningen har 18 vårdplatser varav 4 stycken finns på en femdygnsenhet som delas med kirurgiska kliniken där det bedrivs planerad korttidsvård. Vårt arbetssätt är patient närmre vård där varje vårdlag har en sjuksköterska och 2 undersköterskor som sköter patienterna tillsammans. Varje vårdlag har ansvar för 6-8 patienter.

Vi erbjuder även våra studenter att få vara med en dag på operation samt på vår mottagning.

Praktisk information

För att hitta oss går du via Södra entrén och går sedan mot B-Hissarna och tar hissen upp till plan 19. Din matlåda kan förvaras i ett av våra kylskåp i personalrummet. Mat finns bland annat att köpa i kafeterian på plan 9.

Klädskåp finns i omklädningsrum på plan 9. Klädskåpet ska markeras med namn.
Mobiltelefon ska helst förvaras inlåst och avstängd men får tas med. Den ska då vara på ljudlös och får inte användas under arbetstid. Kom ihåg att ta med er e-tjänstekortet, så att du logga in i Cosmic.

Sjukfrånvaro meddelas till samordnare/ ansvarig sjuksköterska på telefon : 010-103 11 01

Kontaktuppgifter

Gelena Jansson, Sjuksköterska och huvudhandledare
SSK: 010-103 11 01, Gelena.Jansson@regionostergotland.se

Petter Morin, Sjuksköterska och huvudhandledare
SSK: 010-103 11 01, Petter.Morin@regionostergotland.se

Anja Persson, Undersköterska och huvudhandledare
USK: 010-103 11 01, Anja.T.Persson@regionostergotland.se