Region Östergötland

VFU Thoraxkirurgiska avdelningen i Linköping

Thoraxkirurgiska avdelningen är en del av thorax-kärlkliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping. Vår specialitet är kirurgiska ingrepp i bröstkorgen. Välkommen till oss som student!

Studerande

Varje termin tar vi emot studerande för verksamhetsförlagd utbildning från Medicinska fakulteten (sjuksköterskor, läkare, fysioterapeuter), omvårdnadsutbildningarna (undersköterskor) och vårdadministratörsutbildningen i Linköping. Vi tar också emot utbytesstudenter från andra delar av världen.

Förberedelser och introduktion

Du kommer att få en hel del information via mejl, som vi vill att du tar del av innan du kommer till oss. Att repetera hjärt- och lungfysiologi är också bra för att du ska komma in i verksamheten så snabbt som möjligt och få ut så mycket som möjligt av din VFU. Innan din VFU börjar vill vi också att du skickar in din lärandeplan så att din handledare kan läsa den.

För sjuksköterskestudenter

Inför din verksamhetsförlagda utbildning kommer du att kallas till en introduktionsdag, som vanligtvis är den första dagen på din verksamhetsförlagda utbildningsperiod.

Vanligen börjar vi VFU-perioden med någon eller några ”intensivdagar”. Då går du tillsammans med de övriga studenterna från din termin och utbildning samt huvudhandledaren på enheten. Tillsammans vårdar ni två patienter och har mycket tät kontakt med handledaren för att redan från början kunna ta hand om patienternas basala och specifika omvårdnad så självständigt som möjligt. Därefter kommer ni att gå tillsammans med era ordinarie handledare på vårdlagen. För dig som går termin 3 och 4 har vi handledning i par (peer learning) på studentsal vilket hittills har gett positivt resultat. Det innebär att du tillsammans med din peer (studentkompis) och en handledare vårdar ett begränsat antal patienter och att din handledare därmed har mer tid för dig som student och kan stötta dig i ditt lärande.

För fysioterapistudenter

Din handledare arbetar i huvudsak på avdelning 6 på Thoraxkliniken där du får göra den största delen av din praktik. Under de första dagarna kommer du och din handledare att gå igenom ditt schema, din inlärningsplan samt prata om vad vi förväntar oss av dig och vad du förväntar dig av oss.

För undersköterskestuderande

Du kommer att få ett välkomstbrev ungefär två veckor innan praktiken börjar med lite mer information. Där ber jag också att du som undersköterskestuderande kontrollerar om det är några dagar som du inte kan praktisera, till exempel på grund av skolarbete, och meddelar kontaktpersonen för undersköterskestuderande. Det underlättar för oss när vi gör ditt schema tillsammans med handledarna. Givetvis tar du också kontakt om du har några andra frågor.

Så här arbetar vi

På avdelningen har vi plats för 22 patienter. Avdelningen är indelad i tre vårdlag och på varje vårdlag arbetar en sjuksköterska och en undersköterska. På avdelningen arbetar även fysioterapeuter och vårdadministratörer. En thoraxkirurg är ansvarig för patienterna på avdelningen. Vår enhet är primärt en elektiv enhet och patienterna kommer till oss för förberedelser en dag före sitt kirurgiska ingrepp.

Patienterna som vårdas hos oss har till största delen genomgått hjärtoperationer av kranskärl och hjärtklaffar. En dryg fjärdedel av patienterna vårdas för lungkirurgiska ingrepp. Vissa andra ingrepp i thorax görs också. Patienterna vårdas pre- och postoperativt på vårdavdelning 6 men också postoperativt på THUVA (Thoraxuppvaket) och THIVA (Thoraxintensiven).

Under din VFU är det värdefullt att du samarbetar med studenter från andra yrkeskategorier som finns på enheten. För att underlätta det brukar vi ha ett seminarium i interprofessionellt lärande där vi diskuterar teamarbete och förebyggande av lungkomplikationer postoperativt. Vid det tillfället visas även en film om hur en hjärtoperation går till och möjlighet finns att ställa frågor till den personal som arbetar på Thoraxoperation.

För sjuksköterskestudenter

Vår målsättning är att arbeta enligt par-vård på avdelning 6. Detta innebär att sjuksköterskan till stor del deltar i den basala omvårdnaden av patienten och har ett nära samarbete med undersköterskan på vårdlaget. En av thoraxkirurgerna är ansvarig för patienterna på avdelningen och rondar dagligen.

Som sjuksköterskestuderande går du mestadels i par med en av dina studiekamrater från din utbildning och termin, det gör det lättare för dig att reflektera över dina upplevelser på din VFU. Varje studentpar har två bashandledare som hjälper dig att fullfölja dina mål och är ansvariga för bedömningen. För att nå dina mål och kunna få en rättvisande bedömning använder du ett loggboksformulär som vi utvecklat på kliniken.

För fysioterapistudenter

På thorax arbetar fysioterapeuter tillsammans med övrig personal i team där morgonrapport utgör en viktig del i hur arbetet under dagen ska planeras. Under arbetsdagen består fysioterapeuternas arbete av postoperativ mobilisering, andningsträning och rörelseträning för hjärt- och lungopererade patienter. På vardagar ska de patienter som är tillräckligt pigga delta i sittande gruppgymnastik. Du ska under din VFU göra ett program för sittgymnastik samt leda den. Det ingår även att informera patienterna inför deras kirurgi. Du kommer även att få möjlighet att auskultera hos fysioterapeut på kardiologkliniken samt kärlkliniken.

För undersköterskestuderande

Som undersköterskestuderande går du med 2 handledare och följer deras schema. En helg ingår i utbildningen (två arbetspass). Vi arbetar i vårdlag som består av en sjuksköterska och en undersköterska. Vi samarbetar även med läkare och sjukgymnast. Första dagen på din praktik har vi en halvdags introduktion där vi går igenom det mesta kring din praktik och där får du också ditt E-tjänstekort. Under utbildningen kommer du gå tillsammans med dina handledare och sista veckan på din praktik kommer du att själv få gå tillsammans med sjuksköterskan på vårdlaget. Vi handledare kommer då att hålla oss lite i bakgrunden och bara stötta när det behövs.

Praktisk information

För att hitta till oss går du in genom Södra entrén och direkt till vänster mot thorax-kärlkliniken. Avdelningen finns på plan 12 vid avdelning 6. Tänk på att inte använda parfym/rakvatten eller andra starkt doftande produkter hos oss. Det finns kylskåp och möjlighet att värma mat i våra personalrum. Det finns också te och kaffe.

Utvärdering av VFU-plats

I slutet av din VFU-period önskar vi att du utvärderar din VFU i Evaliuate. En länk till utvärderingen skickas till dig från universitetet under terminens gång. Det är mycket värdefullt för oss att du gör utvärderingen.

Kontaktuppgifter

Huvudhandledare för sjuksköterskestuderande:

Linda Wilson, legitimerad sjuksköterska
E-post: linda.wilson@regionostergotland.se

Jens Westerberg, legitimerad sjuksköterska
E-post:jens.westerberg@regionostergotland.se

I frånvaro av dessa
Malin Södling, legitimerad sjuksköterska
E-post: malin.sodling@regionostergotland.se

Kontaktpersoner för fysioterapistudenter:

Anette Grahn, legitimerad fysioterapeut.
Telefon 010-103 4845
E-post: anette.k.grahn@regionostergotland.se

Anders Gunnström, legitimerad fysioterapeut.
Telefon 010-103 1248
E-post: anders.gunnstrom@regionostergotland.se

Kontaktperson för undersköterskestuderande:
Annelie Svensson, undersköterska
E-post: annelie.svensson@regionostergotland.se

Avdelningens expedition: 010-103 11 06