Region Östergötland

VFU Thoraxintensivvårdsavdelningen i Linköping

Välkommen som student till oss på Thoraxintensiv-vårdsavdelningen på Universitetssjukhuset i Linköping.

Studerande

Varje termin tar vi emot studerande för verksamhetsförlagd utbildning från läkarprogrammet, specialistutbildning inom intensivvård samt vuxenutbildning till undersköterska. Från sjuksköterskeprogrammets grundutbildning tar vi emot studenter för fältstudier.

Förberedelser och introduktion

Vi har som mål att du i god tid före din VFU hos oss ska få ett schema. Du blir under din VFU tilldelad bashandledare, vars schema du följer. Vi vill gärna ha ett kortare möte med dig före din VFU så att du får tillgång till omklädningsrum, lokalt passerkort, samt en mindre introduktion av lokaler och verksamhet. Vi vill även att du sätter dig in den policy som finns vad gäller hygien, klädsel och smycken.

Före din VFU vill vi att du förbereder din personliga inlärningsplan så konkret som möjligt, så att vi kan erbjuda dig det stöd och den vägledning du behöver för att utvecklas och nå ditt mål.

Så här arbetar vi

THIVA är en specialistintensivvårdsavdelning inom thoraxkirurgi. Vi är en högteknologisk intensivvårdsavdelning. På THIVA vårdas patienter som har genomgått olika typer av hjärtkirurgi eller större kärlkirurgiska ingrepp. Dessa operationer sker såväl planerat som akut. Hos oss vårdas även kardiologpatienter som är i behov av någon form av mekaniskt cirkulationsstöd. Vi har som mest åtta platser på vardagar och fyra platser under helgen.

Vi arbetar i parvård vilket innebär att en sjuksköterska och en undersköterska tillsammans ansvarar för en till två patienter. I det team som arbetar runt patienterna ingår även anestesiläkare, thoraxkirurg och fysioterapeut. Under din VFU kan det även bli aktuellt att tjänstgöra på vår intermediäravdelning THUVA, där personal från THIVA och vårdavdelning 6 arbetar tillsammans.

Praktisk information

Vi finns på plan 12, ingång södra entrén.
I personalrummet finns tillgång till mikrovågsugn och kylskåp. Låsbara värdeskåp finns utanför personalrummet. Ta med eget hänglås. På grund av vår medicinsk-tekniska apparatur får du inte använda din mobiltelefon på avdelningen. Du kan ha den i ditt värdeskåp och använda den i personalrummet.

Om du är sjuk eller får förhinder under din VFU bör du anmäla detta. Dagtid ringer du till samordnande sjuksköterska, 010-103 19 68, övrig tid till 010-103 12 68. Det sista numret kan även andra personer använda som vill nå dig under din VFU.

Kontaktuppgifter

Lina Larsson, biträdande vårdenhetschef THIVA, 010-103 46 66 lina.m.larsson@regionostergotland.se

Margareta Backman, instruktionssköterska/huvudhandledare THIVA, 010-103 46 49 margareta.backman@regionostergotland.se

Caroline Kuzminski, intensivvårdssjuksköterska/huvudhandledare THIVA, 010-103 11 68 caroline.kuzminski@regionostergotland.se