Region Östergötland

VFU Rörelse och hälsa

Personal på rörelse och hälsa 

Välkommen som student till oss på Rörelse och hälsa.

Rörelse och hälsa ingår i Närsjukvården i centrala Östergötland (NSC) och ansvarar för rehabilitering i primärvård samt på NSC´s kliniker på Universitetssjukhuset. Vi finns i Linköping, Ljungsbro, Åtvidaberg, Kisa och Österbymo. Vi ansvarar också för Specialiserad Rehabilitering i Hemmet (SRH).

Studerande

Vi tar emot studenter som läser på arbetsterapeut-, fysioterapeut- och logopedprogrammet. Vi tar även emot fältstudier och studiebesök från Linköpings universitet.

Förberedelser och introduktion

Vi vill att du som studerande i god tid (cirka två veckor) innan din VFU, tar kontakt med handledaren för att komma överens om tider och få praktisk information. Du får också lämna dina personliga uppgifter så vi kan förbereda olika lösen till dator och journalsystem. Har du frågor får du gärna kontakta handledaren. Ta med e-tjänstekort vid start på VFU.

Så här arbetar vi - Rörelse och hälsa primärvård

Rörelse och hälsa primärvård vänder sig till patienter som är i behov av rehabilitering på grund av sjukdom, skada eller livsstilsrelaterade besvär. Patienten ges stöd i sin rehabilitering med målsättningen att förbättra sina möjligheter att vara aktiv och fungera i vardagen. Målet är också att ge kunskap och verktyg som hjälper patienten att ta ansvar för sin egen hälsa.

Arbetsterapeut, fysioterapeut och logoped gör en bedömning och en analys av patientens besvär och planerar tillsammans med patienten målsättningen med rehabiliteringen, lämpliga åtgärder, behandling och/eller ger råd om egenvård. Insatserna kan ske enskilt, i grupp eller på egen hand. Rehabiliteringen utformas efter individuella behov och förmåga. Stor vikt läggs vid patientens egenansvar. Uppföljning sker efter behov på mottagningen eller via telefon.

Arbetsterapeut-, fysioterapeut- och logopedmottagning inkluderar nybesök, återbesök och administrativ tid, det vill säga tid för förberedelser och dokumentation. Som student har du avsatt tid för handledning.

Så här arbetar vi - Rörelse och hälsa Rehabgruppen

Rörelse och hälsa Rehabgruppen arbetar på akutkliniken, medicinska- och geriatriska akutvårdskliniken, LAH och neurologiska kliniken. Du får information av handledaren om vilken klinik du kommer att vara på.

Arbetsterapeuter i Rehabgruppen arbetar bland annat med aktivitetsbedömning och aktivitetsträning, kognitiva bedömningar, hjälpmedelsförskrivning och bostadsanpassning.

Fysioterapeuter i Rehabgruppen arbetar bland annat med funktionsbedömning, träning och behandling av olika funktioner, andningsgymnastik, rådgivning och hjälpmedelsförskrivning.

Kontaktuppgifter

Ansvarsområde Namn Kontakt

Kontaktuppgifter primärvård:

 

 

     

Arbetsterapeut 

   

 

Linda Bjurehed

010-105 97 02
Linda.Bjurehed@regionostergotland.se

 

Mia Nilsson

010-1030497
Mia.nilsson@regionostergotland.se 

Fysioterapeut    
  Marie Fredriksen 010-103 96 11 
Marie.Fredriksen@regionostergotland.se
  Simon Widh 010-103 08 21
Simon.Widh@regionostergotland.se
     

Logoped

 

 

 

Jenny Landström

010-103 0452,
jennie.landstrom@regionostergotland.se

Kontaktuppgifter
Rehabgruppen:

 

 

Arbetsterapeut

Emilia Grebner

Emilia.grebner@regionostergotland.se

Fysioterapeut

Lena Mohlin-Segerström

Lena.Mohlin.Segerstrom@regionostergotland.se