Region Östergötland

VFU Reumatologiska kliniken, Rehabenheten i Norrköping

Välkommen som student till oss på rehabenheten på Vrinnevisjukhuset i Norrköping.

Studerande

Varje termin tar vi emot studerande för verksamhetsförlagd utbildning från arbetsterapeut- och sjukgymnastprogrammet.

Förberedelser och introduktion

Innan du börjar hos oss är det bra om du repeterar kapitlen om reumatiska sjukdomar. Då kommer du snabbare in i arbetet och kan få ut så mycket som möjligt av din VFU. Första dagen kommer du och din handledare att gå igenom ditt schema, din inlärningsplan samt prata om vad vi förväntar oss av dig och vad du förväntar dig av oss.

Skicka gärna din inlärningsplan innan du börjar så kan din handledare förbereda sig. Tänk på att inte använda parfym/rakvatten eller andra starkt doftande produkter hos oss. Du får gärna höra av dig till oss om du har frågor eller vill ha mer information om något.

Så här arbetar vi

Tre sjukgymnaster och en arbetsterapeut arbetar med reumatologi. Kurator finns på US. Rehabiliteringen sker enbart i öppenvård och är riktad till patienter med inflammatorisk ledsjukdom. De vanligaste förekommande diagnoserna är reumatoid artrit, ankyloserad spondylit och psoriasisartrit.

Polikliniska patienter får behandling efter behov, 1-12 gånger. De patienter som deltar i träningsgrupper kommer två gånger per vecka i åtta veckor, i grupper om cirka 8-12 personer. En viktig arbetsuppgift är att stödja patienten så att hen är rustad för att ta ansvar för sin egenvård, bland annat genom patientundervisning. Hos oss varvas nybesök med återbesök.

De sjukgymnastiska arbetsuppgifterna består främst av bedömning, smärtbehandling, rörelseträning samt träningsinstruktion individuellt och i grupp, både på land och i bassäng.

De arbetsterapeutiska uppgifterna består av bedömning av funktion och aktivitetsförmåga i dagliga livet (ADL), individuell bedömning och behandling av handfunktion, handträningsgrupper, ortostillverkning och utprovning, hjälpmedelsrådgivning samt förskrivning.

Praktisk information

Reumatologiska klinikens rehabenhet på Vrinnevisjukhuset finns i de gemensamma rehablokalerna på Vrinnevisjukhuset vid "Blå porten" uppgång E, nedre botten. Detta innebär att studenter som gör sin praktik på ViN:s medicin-, ortopedi- eller kirurgicentrum utgår från samma lokaler.

Kontaktuppgifter

Sjukgymnastiken:
010-104 35 28

Arbetsterapin:
010-104 36 43