Region Östergötland

VFU Rehabiliteringsmedicinska kliniken i Linköping

Bild på personalen

Välkommen till Rehabiliteringsmedicinska kliniken på Universitetssjukhuset i Linköping.

Kliniken ansvarar för specialiserad medicinsk rehabilitering för personer med omfattande och sammansatta funktionsnedsättningar, i första hand efter skador och sjukdomar i nervsystemet.

Studerande

Vi tar regelbundet emot studenter för verksamhetsförlagd utbildning från följande program: Arbetsterapeut, fysioterapeut, logoped, läkare, omvårdnad, psykolog, socionom, vårdadministratör och sjuksköterska.

Förberedelser och introduktion

Studenter från sjuksköterskeprogrammet bjuds in till introduktion cirka en vecka före VFU-periodens start. Information ges då om avdelning, schema och praktiska detaljer. Vi vill även att lärandeplanen lämnas vid detta tillfälle.

Undersköterskestudenter kontaktar huvudhandledaren cirka en vecka innan APL-perioden börjar för att få praktisk information.

Arbetsterapeut-, fysioterapeut-, socionom-, psykolog-, vårdadministratörs- och logopedstudenter kontaktar bashandledaren minst en vecka innan VFU-periodens början för att underlätta utformningen av lärandeplanen och få praktisk information.

Så här arbetar vi

Kliniken är uppdelad i sluten vård (avdelning 55) och öppenvård (rehabiliteringsmedicinska mottagningen). På avdelningen organiseras vården utifrån två team, inriktade på ryggmärgsskador respektive hjärnskador. Slutenvården har nio vårdplatser varav 1-2 platser är till för svårt sjuka patienter med både övervaknings- och rehabiliteringsbehov. Patienterna följer ett behandlingsschema med 2-4 träningspass per dag.

Öppenvården har dagrehabilitering för ryggmärgsskadade och hjärnskadade samt ett antal specialistteam. Patienter som tillhör dagrehabiliteringen kommer för träning 2-3 gånger per vecka.

På kliniken har vi ett väl utvecklat teamarbete som genomsyrar alla verksamheter. Arbetssättet innebär att målsättningar integreras utifrån patientens behov och de olika professionernas kunskap. Patientens egna behov och upplevda hinder är utgångspunkten för målformulering och planering av åtgärder.

Praktisk information

Vi finns på plan 15, målpunkt L och K, hiss till plan 15. Nyckelkort får du vid introduktionstillfället, det ska lämnas tillbaka den sista VFU-dagen/APU-dagen. Ditt LiU-kort ska vara uppdaterat.

Omklädningsrummen ligger på plan 10. Arbetskläder finns på plan 08 i omklädningsklustret och ska bytas dagligen för att förhindra smittspridning, gäller även eventuell huvudduk. Värdesaker och mobiltelefon bör förvaras i låsbart skåp på kliniken. Ta med eget hänglås till omklädningsskåp samt värdeskåp

Vi behöver ditt personnummer för att kunna ge dig behörighet till journalsystemet.

Kylskåp och mikrovågsugn finns i personalrummet på kliniken.

Kontaktuppgifter

Ansvarsområde Namn Kontakt

Arbetsterapeut

Ingrid Nilsson

ingrid.s.nilsson@regionostergotland.se

Fysioterapeut

Marina Byström Odhe
Linnea Menning

marina.bystrom.odhe@regionostergotland.se
linnea.menning@regionostergotland.se

Logoped

Eva Muhrman

eva.muhrman@regionostergotland.se

Kurator

Lars Thieme

lars.thieme@regionostergotland.se

Läkare

Annika Zetterlund

annika.zetterlund@regionostergotland.se  

Sjuksköterska

Karin Ekström

karin.ekstrom@regionostergotland.se 

Undersköterska

Martin Stefan
Sofia Karlsson

martin.stefan@regionostergotland.se
sofia.karlsson@regionostergotland.se

Vårdadministratör

Anette Engström

Annette.engstrom@regionostergotland.se

Kontakt

Bild på Wolfram Antepohl

Wolfram Antepohl

Verksamhetschef

010-103 15 98

e-post

Patienter hänvisas till 1177.se