Region Östergötland

VFU Rehabenheten MC i Linköping

Välkommen som student till oss på Rehabenheten på Universitetssjukhuset i Linköping.

Studerande

Varje termin tar vi emot studenter för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) från fysioterapeutprogrammet och arbetsterapeutprogrammet. Din placering kan vara inom slutenvård eller öppenvård. Placering inom öppenvården sker på Reumatologiska mottagningen. Placering inom slutenvården är på avdelning B173 Njurmedicin/Reumatologavdelningen samt avdelning 44 Infektionsavdelningen.

Förberedelser och introduktion

Beroende på placering är det bra att inhämta kunskap om reumatisk sjukdom, njursjukdom eller infektionssjukdomar. För studenter från fysioterapeutprogrammet är det även bra att se över praktiska moment från utbildningen gällande andningsgymnastik, förflyttningsbedömning samt rörelsemätning. Då kommer du snabbare in i arbetet och kan få ut så mycket som möjligt av din VFU.

Någon av de första dagarna kommer du och din handledare gå igenom schema och inlärningsplan samt prata om vad vi förväntar oss av dig och du förväntar dig av oss under VFU-perioden. Skicka gärna din inlärningsplan innan påbörjad VFU, då kan din handledare förbereda sig. Du får gärna höra av dig till oss om du har frågor eller vill ha mer information om något.

Så här arbetar vi

Inom öppenvård Reumatologiska mottagningen US i Linköping arbetar tre fysioterapeuter och två arbetsterapeuter samt en kurator. Rehabiliteringen riktar sig till patienter med reumatisk sjukdom. De vanligast förekommande diagnoserna är reumatoid artrit, ankyloserande spondylit samt psoriasisartrit.

De polikliniska patienterna har möjlighet att delta i en rehabperiod, cirka två gånger i veckan i tio veckor, med individuellt schema som kan innehålla enskild behandling av fysioterapeut, arbetsterapeut samt olika gruppaktiviteter. Det finns stora möjligheter att träna på och utvecklas i att leda olika typer av gruppaktiviteter.

De fysioterapeutiska arbetsuppgifterna på mottagningen består främst av bedömning, ryggmätningar, smärtbehandling, rörelseträning, styrketräning, konditionsträning, träningsinstruktioner/rådgivning, gruppträning i gym, basal kroppskännedom, medicinsk yoga och patientundervisning.

De arbetsterapeutiska arbetsuppgifterna på Reumatologiska mottagningen US Linköping består främst av bedömning av funktion och aktivitetsförmåga i dagliga livet (ADL), bedömning och behandling av handfunktion, smärtlindring, ledskydd, ergonomi, ortosutprovning/tillverkning, hjälpmedelsrådgivning samt förskrivning. Patienterna erbjuds också stöd i att förändra aktivitetsmönster vid obalans i vardagliga aktiviteter.

Två fysioterapeuter och en arbetsterapeut arbetar inom slutenvården. På avdelning B173 är fokus främst patienter med njursjukdom samt reumatologisk sjukdom men även andra diagnoser kan förekomma. På avdelning 44 infektion förekommer främst infektionssjukdomar men även där kan andra diagnoser förekomma.

De fysioterapeutiska arbetsuppgifterna inom slutenvården består främst av förflyttningsbedömningar, mobilisering, träning, andningsgymnastik. Vi arbetar också med hjälpmedelsrådgivning samt förskrivning av hjälpmedel och förberedelser inför hemgång.

De arbetsterapeutiska arbetsuppgifterna på slutenvården består av ADL-bedömning/träning, hjälpmedelsförskrivning (exempelvis rullstolar) på avdelning samt inför hemgång, mobilisering samt träning tillsammans med fysioterapeut eller övrig personal. Arbetet innefattar även handledning av personal, kognitiva bedömningar vid behov, handträning samt utprovning av ortoser och överrapportering till arbetsterapeuter i kommunen vid utskrivning. Medverkan vid förmiddagsrond samt teamrond sker kontinuerligt.

En fysioterapeut arbetar med patienter på Njurmottagningen, Dialysmottagningen US samt Självdialysenheten på Garnisonen. Här är fysioterapeutens främsta arbetsuppgift att öka/bibehålla patienternas grad av fysisk aktivitet samt fysiska förmåga. Kontakt med fysioterapeut kan innebära allt från kontinuerliga status årligen till en tät kontakt för träningsstöd. De fysioterapeutiska insatser som kan erbjudas är bencykling i samband med dialysbehandling, personligt anpassade träningsprogram som kan utföras både i njurmottagningens gym eller hemma samt träningsstöd.

Vi förväntar oss att du kan arbeta självständigt med handledarens stöd.

Praktisk information

Vi har lunchrum med micro och kyl. Lunch finns även att köpa i sjukhusets cafeteria eller restauranger. I personalrummet finns tillgång till gratis kaffe och te.

Kontakta din handledare två veckor innan VFU-perioden börjar så att vi kan beställa behörigheter till regionens journalsystem. Ta med e-tjänstekort, arbetsskor samt namnskylt.

Tänk på att inte använda parfym/rakvatten eller andra starkt doftande produkter hos oss med tanke på allergier.

Kontaktuppgifter

Fysioterapeuterna:

010-103 13 91
010-103 18 91
010-103 86 63

Arbetsterapeuterna:

010-103 14 71 
010-103 86 84