Region Östergötland

VFU Rehab öst

Vi finns på Vrinnevisjukhuset, Slottsgatan 116, Norrköping, i Söderköping, Valdemarsvik, Vikbolandet och i Kolmården. 

Studerande

På vår- och hösttermin tar vi emot studerande för verksamhetsförlagd utbildning från arbetsterapeutprogrammet, fysioterapeutprogrammet och logopedprogrammet.

Förberedelser och introduktion

När du har fått din placering i Klipp kontaktar du så snart som möjligt din handledare för vidare information. Vi behöver dina personuppgifter i god tid innan din VFU för att skapa användarkonton med studentbehörighet till vårt journalsystem. Skicka gärna din individuella inlärningsplan innan du börjar så kan din handledare förbereda sig. Har du frågor är du välkommen att kontakta huvudhandledaren för respektive profession, se kontaktuppgifter nedan.

Så här arbetar vi

Arbetsterapeuter och fysioterapeuter inom Rehab öst arbetar inom slutenvård eller öppenvård. Vi träffar våra patienter enskilt eller i grupp – både i direkt anslutning till insjuknande, vid uppföljningar samt rehabiliteringsinsatser. Vi gör även hembesök för vissa patientgrupper. Vi arbetar måndag-fredag. Beroende på din placering kan det hända att du får vara på olika ställen.

Logopeder inom Rehab öst finns på två olika enheter, Logopedmottagningen och Neurorehab. På Logopedmottagningen arbetar logopeder med barnlogopedi, stamning, dyslexi och dyskalkyli och finns på Slottsgatan 116. På Neurorehab arbetar logopeder med neurologopedi i slutenvård samt öppenvård och finns på Vrinnevisjukhuset. Vi träffar våra patienter enskilt eller i grupp – såväl direkt efter insjuknande som till slutrehabilitering. Logoped ingår även i det Specialiserande rehabiliterande hemsjukvårdsteamet (SRH). Vi arbetar måndag-fredag. I uppdraget ingår vid behov även bedömning av patienter inneliggande på Geriatriska akutvårdsavdelningen (GAVA).

Praktisk information

Nyckel och inpasseringskort får du första dagen du kommer till oss. Det lämnas tillbaka sista VFU-dagen.

Kontaktuppgifter

Huvudhandledare arbetsterapeut öppenvården:
Erika Andersson
erika.andersson@regionostergotland.se

Huvudhandledare arbetsterapeut/fysioterapeut slutenvården:
Pernilla Lundqvist
pernilla.lundqvist@regionostergotland.se

Huvudhandledare fysioterapeut öppenvården:
Linn Svensson
linn.svensson@regionostergotland.se

Huvudhandledare logopedmottagning VFU:
Anki Wennerström
anki.wennerstrom@regionostergotland.se

Huvudhandledare logoped neurorehab VFU:
Sandra Hammarström
sandra.hammarstrom@regionostergotland.se 

1177.se

Denna webbplats