Region Östergötland

VFU Rehab väst

Välkommen som student till oss på Rehab väst. Vi finns i Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshög.

Studerande

Varje termin tar vi emot studerande för verksamhetsförlagd utbildning från arbetsterapeutprogrammet, fysioterapeutprogrammet och logopedprogrammet.

Förberedelser och introduktion

När du har fått din placering i klipp kontaktar du din handledare för vidare information. Har du frågor innan dess kan du kontakta din huvudhandledare på respektive program, se kontaktuppgifter nedan. Skicka gärna din inlärningsplan innan du börjar så kan din handledare förbereda sig. Tänk på att inte använda parfym/rakvatten eller andra starkt doftande produkter hos oss. Du får gärna höra av dig till oss om du har frågor eller vill ha mer information om något.

Så här arbetar vi

Arbetsterapeuterna på Rehab väst arbetar inom slutenvård eller öppenvård. Vi arbetar måndag-fredag, förutom på strokeenheten där vi även arbetar söndagar enligt rullande schema. Vi har verksamhet i både Mjölby och Motala. Det kan hända att du som student får vara på båda ställena beroende på var din handledare jobbar.

Logopederna på Rehab väst arbetar inom slutenvård och öppenvård. Vi arbetar med både neurologpatienter och barnpatienter och har verksamhet i både Mjölby och Motala. Det kan hända att du som student får vara på båda ställena beroende på var din handledare jobbar.

Fysioterapeuterna på Rehab väst arbetar inom slutenvård eller öppenvård. Vi arbetar måndag-fredag, förutom på strokeenheten där vi även arbetar söndagar enligt rullande schema. Vi har verksamhet i både Mjölby och Motala. Det kan hända att du som student får vara på båda ställena beroende på var din handledare jobbar. På din VFU i T5 kan du även placeras i Vadstena eller Ödeshög.

Kontaktuppgifter

Huvudhandledare, arbetsterapeut:
Maria Tollsten, Maria.Tollsten@regionostergotland.se

Huvudhandledare, logoped:
Sofia Johansson, Sofia.E.Johansson@regionostergotland.se 

Huvudhandledare, fysioterapeut PV:
Ida Dufmats, Ida.Dufmats@regionostergotland.se

Huvudhandledare, fysioterapeut slutenvård:
Frida Jonsson, Frida.A.Jonsson@regionostergtland.se,

1177.se

Denna webbplats