Region Östergötland

VFU Rehab Finspång

Välkommen som student till oss vid Rehab Finspång/Skärblacka

Varje termin tar vi emot studerande för verksamhetsförlagd utbildning från fysioterapeutprogrammet, arbetsterapeutprogrammet samt logopedprogrammet.

Förberedelser och introduktion

Inför din VFU ber vi dig att skicka in din inlärningsplan så att din handledare kan förbereda sig. Första dagen kommer du och din handledare att gå igenom ditt schema, din inlärningsplan samt prata om vad vi förväntar oss av dig och vad du förväntar dig av oss. Du får gärna höra av dig till oss om du har några frågor eller vill ha mer information om något.

Så här arbetar vi

Rehab Finspång arbetar mot både primärvård och slutenvård. Var du kommer att ha din huvudsakliga placering beror på vilken praktikplacering du ska genomföra.

Praktisk information

Rehab Finspång finns på Vårdcentrum Finspång, Brinells väg 9. Rehab Skärblacka finns på Vårdcentralen Skärblacka, Stationsvägen 2 i Skärblacka.  Vi önskar att du kontaktar oss så snart du vet att du fått din placering i Finspång/Skärblacka så att vi kan ordna med inloggningsuppgifter och liknande. Kom ihåg att ta med ditt e-tjänstekort.

Kontaktuppgifter

Har du frågor gällande vår verksamhet och din VFU så kontakta gärna våra huvudhandledare.

Ansvarsområde Namn Kontakt
Arbetsterapeuter Christin Almgren

christin.almgren@regionostergotland.se

Logopeder Malin Skogberg

malin.skogberg@regionostergotland.se 

Fysioterapeuter Thim hagestrom

thim.hagestrom@regionostergotland.se

1177.se