Region Östergötland

VFU Rättspsykiatriska regionkliniken i Vadstena

Välkommen som student till oss på Rättspsykiatriska regionkliniken i Vadstena.

Studerande

På kliniken tar vi emot studerande från långa och medellånga vårdutbildningar på högskolenivå samt vårdutbildningar på gymnasienivå. De studenter som gör VFU hos oss kommer i huvudsak från Medicinska fakulteten, Linköpings universitet men vi tar även emot studenter från andra högskolor och universitet.

Förberedelser och introduktion

Inför din VFU får du en bashandledare på den avdelning du ska vara. Du gör upp ditt schema i samråd med din bashandledare. Gällande schemaplanering är vi flexibla och kan i relativt stor utsträckning ta hänsyn till att pendlingsmöjligheterna med kommunala färdmedel är något begränsade. Ta kontakt med angiven kontaktperson innan praktikperiodens början och ta med din lärandeplan första dagen när du kommer till oss.

Du behöver också ett registerutdrag från belastningsregistret, som du lämnar när du kommer, det beställs genom polisen. Tänk på att det kan ta upp till två veckor innan du får det, så beställ det i god tid innan du påbörjar din VFU hos oss. Tänk också på att inte öppna den försändelse som kommer från Rikspolisstyrelsen. Den ska öppnas av klinikledningen.

Så här arbetar vi

Rättspsykiatriska regionkliniken är en regionresurs och de patienter vi vårdar är företrädesvis vårddömda patienter från Östergötland, Jönköping- och Kalmar län. Vi tar även emot patienter från häkte och anstalt samt personer som sitter anhållna hos polisen.

Vi har cirka 85 patienter som vårdas på sex vårdavdelningar. Kring patienten finns ett tvärprofessionellt vårdteam som ansvarar för vården. I teamet ingår skötare, sjuksköterskor, arbetsterapeut, kurator, psykolog och läkare. På kliniken arbetar vi även med utslussningsverksamhet via vår enhet för öppen rättspsykiatrisk vård.

Kontaktuppgifter

Huvudhandledare Madeleine Frick, psykiatrisjuksköterska

E-post: madeleine.frick@regionostergotland.se

Telefon: 010-104 82 25