Region Östergötland

VFU Psykiatriska kliniken i Norrköping

Välkommen som student till oss på Psykiatriska kliniken i Norrköping.

Psykiatriska kliniken i Norrköping erbjuder specialistpsykiatrisk diagnostik, specialiserad beroendevårdvård och rehabilitering till vuxna invånare i Finspång, Valdemarsvik, Söderköping och Norrköping kommun.

Studerande

Varje termin tar vi emot studerande från följande utbildningar: arbetsterapeut, läkare, sjuksköterska, skötare, socionom, psykolog samt vårdadministratörer.

Förberedelser och introduktion

Inför din praktik är det viktigt att du tar kontakt med angiven kontaktperson senast en vecka innan praktikperiodens start. Ta med din individuella inlärningsplan till första dagen.

Så här arbetar vi

Kliniken har fyra öppenvårdsmottagningar, en akutenhet för akuta vårdinsatser med mobilt team och observationsplatser samt en jourmottagning med observationsenhet för beroendepatienter. Det finns också fyra slutenvårdsavdelningar.

  • Öppenvårdsmottagningen City, Drottninggatan 30
  • Öppenvårdsmottagningen Spiran, Prästgatan 12B
  • Öppenvårdsmottagningen Ekporten, Trädgårdsgatan 6 A.
  • Beroendemottagningen, Vrinnevisjukhuset

Vid våra enheter arbetar olika personalkategorier som arbetsterapeut, kurator, läkare, psykolog, dietist, sekreterare, fysioterapeut, sjuksköterska och skötare. Vi erbjuder utredning, behandling och stöd i nära samarbete med vårdcentraler, övrig närsjukvård och vårdgrannar.

Praktisk information

Omklädningsrum

Omklädningsrum för slutenvården och akutenheten finns på bottenplan, Vrinnevisjukhuset. Förvara inga värdesaker i skåpen utan lås in dem i värdeskåpen på avdelningen/mottagningen.

Parkering

Mottagningarna City, Spiran och Ekporten har inte särskilda parkeringsplatser utan använder offentliga.

Övernattning

Kliniken har tillsammans med beroendekliniken övernattningsrum på bottenplan. Ytterligare information får du av din kontaktperson.

Kontaktuppgifter

Ansvarsområde Namn Kontakt

Arbetsterapeuter

Siv Mikalsen

Siv.Mikalsen@regionostergotland.se

 

 

 

Läkarstuderande

Maria Hogner

Maria.Hogner@regionostergotland.se

 

 

 

Psykologstuderande:

 

 

Öppenvårdsmottagningen

Yana Glännefors

yana.glannefors@regionostergotland.se

Öppenvårdsmottagningen Spiran

Johannes Ermagan

johannes.ermagan@regionostergotland.se  

 

 

 

Sjuksköterskor:

 

 

Öppenvårdsmottagningen city

Marie-Louise Westerberg

 marie-louise.westerberg@regionostergotland.se

Öppenvårdsmottagningen Spiran

Tobias Knutsson

Tobias.Knutsson@regionostergotland.se

Avdelning 25

Emmelie Jakobsson

Emmelie.jakobsson@regionostergotland.se

Akutenheten 

Eddy Wilde

eddy.wilde@regionostergotland.se

Avdelning 26/PIVA

Henrik Andersson

Henrik.Andersson@regionostergotland.se

Beroendemottagningen

Annika Skärlund

annika.i.skarlund@regionostergotland.se

     

 

 

 

Socionomer

   

 

Maria Nevander

maria.nevander@regionostergotland.se

     

 

 

 

Skötare:

 

 

Akutenheten

Lili Shekarabi

Lili.shekarabi@regionostergotland.se

Avdelning 25

Therése Johansson

therese.ann.johansson@regionostergotland.se

Avdelning 26

Åsa Hedén

Asa.Heden@regionostergotland.se

Avdelning 28

Berit Mellqvist

Berit.Mellqvist@regionostergotland.se

PIVA

Ann-Sofie Turesson 

Ann-Sofie.Turesson@regionostergotland.se

 

 

 

Vårdadministratörer: 

 

 

Öppenvårdsmottagningen Spiran

Annica Theander

Annica.Theander@regionostergotland.se

Öppenvårdsmottagningen city

Stifanic Dolores

Stifanic.Dolores@regionostergotland.se

Akutenheten/slutenvård

Anette Lager

anette.lager@regionostergotland.se