Region Östergötland

VFU Psykiatriska kliniken i Linköping

Välkommen som student till oss på psykiatriska kliniken i Linköping. Här nedan finns information som du kan ha nytta av att läsa igenom innan din utbildningstid börjar inom psykiatrin. Informationen vänder sig till alla studerande oavsett utbildning.

Studerande

Varje termin tar vi emot studerande för verksamhetsförlagd utbildning från arbetsterapeutprogrammet, läkarprogrammet, sjuksköterskeprogrammet, psykologutbildningen, sjukgymnastprogrammet, vårdadministratörsutbildningen, socionomutbildningen och olika gymnasiala utbildningar.

Förberedelser och introduktion

Det är självfallet viktigt att repetera avsnitten om psykiatriska sjukdomstillstånd och psykiatrisk omvårdnad innan du börjar hos oss. Likaså är det en god idé att ha de särskilda lagar som reglerar psykiatrisk vård i färskt minne. I början av din tid hos oss kommer du och din handledare att tillsammans gå igenom ditt schema, din inlärningsplan samt ömsesidiga förväntningar. Du får naturligtvis höra av dig till oss om du har frågor eller önskar mer information. Vi rekommenderar också att du tar kontakt med angiven kontaktperson senast en vecka innan praktisperiodens start. Ta med dig din individuella inlärningsplan till första dagen!

Så här arbetar vi

Psykiatriska kliniken består av flera olika enheter. Den öppna vården är uppdelad i olika team som finns belägna både på Tinnerbäckshuset och på Repslagargatan 6. Mindre psykiatriska mottagningar finns i Kisa och Åtvidaberg. Mottagningarna har både allmänpsykiatriska och subspecialiserade inriktningar. Vi har vår beroendemottagning finns på Brigadgatan 14 på Garnisonsområdet. Vår akutenhet och våra fyra avdelningar i slutenvården är belägna på Tinnerbäckshuset. Vid de olika enheterna arbetar flera olika personalkategorier som arbetsterapeuter, kuratorer, läkare, psykologer, psykoterapeuter, administratörer, sjuksköterskor, skötare, fysioterapeuter och dietist. Kliniken har som uppdrag att erbjuda beroende och specialistpsykiatrisk diagnostik och vård (behandling och omvårdnad) samt rehabilitering.  Ofta sker detta i samarbete med vårdcentraler, kommunal omsorg eller andra vårdgrannar. 

Praktisk information

Du hittar våra avdelningar, akutenheten och den mesta av vår öppenvårdsmottagning Universitetssjukhuset (Tinnerbäckshuset), ingång 30. Team 1 och Team 5 har adressen Repslagaregatan 6. Beroendemottagningen har adressen Brigadgatan 14. På samtliga enheter finns omklädningsrum och personalrum med möjlighet att förvara och värma medhavd lunchlåda.

Kontaktuppgifter

Ansvarsområde Namn Kontakt

Läkarstuderande

Martin Samuelsson

010-103 78 45

Arbetsterapeutstuderande

Alen Tahirovic

0761-01 83 01

Sjuksköterskestuderande slutenvård

Elina Önnerth Bring
Elin Karlsson
Mio Benjaminsson

010-103-11 38
010-103 11 34
010-103 11 37

Specialistsjuksköterskestuderande

Mio Benjaminsson
Elin Karlsson

010-103 11 37
010-103 11 34

Psykologstuderande

Anders Pilemalm

010-103 30 12

Vårdadministratörstuderande

Karl Svensson

010-103 11 37

Sjuksköterskestuderande slutenvård

Caroline Carlsson
Patrick Wetterberg
Geraldine Silva

010-103-11 38
010-103 11 37
010-103 11 34

Övergripande

Johan Arén

010-103-11 73