Region Östergötland

VFU Psykiatriska kliniken i Linköping

Välkommen som student till oss på psykiatriska kliniken i Linköping. Här nedan finns information som du kan ha nytta av att läsa igenom innan din utbildningstid börjar inom psykiatrin. Informationen vänder sig till alla studerande oavsett utbildning.

Studerande

Varje termin tar vi emot studerande för verksamhetsförlagd utbildning från arbetsterapeutprogrammet, läkarprogrammet, sjuksköterskeprogrammet, psykologutbildningen, sjukgymnastprogrammet, vårdadministratörsutbildningen, socionomutbildningen och olika gymnasiala utbildningar.

Förberedelser och introduktion

Det är självfallet viktigt att repetera avsnitten om psykiatriska sjukdomstillstånd och psykiatrisk omvårdnad innan du börjar hos oss. Likaså är det en god idé att ha de särskilda lagar som reglerar psykiatrisk vård i färskt minne. I början av din tid hos oss kommer du och din handledare att tillsammans gå igenom ditt schema, din inlärningsplan samt ömsesidiga förväntningar. Du får naturligtvis höra av dig till oss om du har frågor eller önskar mer information.

Så här arbetar vi

Psykiatriska kliniken består av flera olika enheter. Den öppna vården är uppdelad i en allmänpsykiatrisk mottagning, belägen på Repslagargatan 6, en psykosmottagning och en akutenhet som båda finns på Universitetssjukhuset. Mindre mottagningar finns i Kisa och Åtvidaberg. Mottagningarna är ofta indelade i subspecialiserade team. Den slutna vården är fördelad på två avdelningar. Vid de olika enheterna arbetar flera olika personalkategorier som arbetsterapeuter, kuratorer, läkare, psykologer, psykoterapeuter, administratörer, sjuksköterskor, skötare, sjukgymnaster och dietist. Kliniken har som uppdrag att erbjuda specialistpsykiatrisk diagnostik och vård (behandling och omvårdnad) samt rehabilitering.  Ofta sker detta i samarbete med vårdcentraler, kommunal omsorg eller andra vårdgrannar. 

Praktisk information

Du hittar avdelningarna 37 och 38 samt akutenheten och psykosmottagningen på Universitetssjukhuset, ingång 27. Den allmänpsykiatriska öppenvården har adressen Repslagaregatan 6. På samtliga enheter finns omklädningsrum och personalrum med möjlighet att förvara och värma medhavd lunchlåda.

Kontaktuppgifter

Ansvarsområde Namn Kontakt

Läkarstuderande

Martin Samuelsson

010-103 78 45

Arbetsterapeutstuderande

Åsa Daremo

010-103 38 39

Sjuksköterskestuderande

Linn Bjermert
Mio Benjaminsson

010-103 11 38

Specialistsjuksköterskestuderande

Patricia Roel

010-103 11 34

Läkarsekreterarstuderande

Caroline Gyllenbreider

010-103 38 53

Undersköterske/skötarstuderande

Caroline Carlsson

010-103 11 38

 

Patrick Wetterberg

010-103 11 37