Region Östergötland

VFU Plattform Norrköping

Välkommen som student till oss på Plattform Norrköping.

Studerande

Varje termin tar vi emot studerande för verksamhetsförlagd utbildning, fältstudie från
arbetsterapeutprogrammet

Förberedelser och introduktion

När du fått din placering i Klipp kontaktar du din handledare så snart som möjligt för vidare information. Du kan gärna gå in och läsa mer om vår verksamhet på vår hemsida.

Så här arbetar vi

Plattform Norrköping startades hösten 2014 i regi av Samordningsförbundet Östra Östergötland. I Plattformen arbetar koordinatorer och arbetsterapeuter. Vi representerar de fyra samverkande myndigheterna Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Norrköpings kommun samt Region Östergötland.

Vi arbetar med arbetslivsinriktad rehabilitering och vänder oss till människor som står långt från arbetsmarknaden. Målet är att våra deltagare ska närma sig arbetsmarknaden. Som arbetsterapeut arbetar man bland annat med att bedöma aktivitetsförmåga i förhållande till arbete eller studier. Vi arbetar även i olika gruppinsatser, teoretiska och praktiska hälsofrämjande aktiviteter samt arbetsplatsförlagda försteg. Det ingår även att förbereda och stödja deltagaren inför och under arbetsprövning. Vårt arbete innebär att vi träffar deltagarna på Plattformen, i de olika förstegsinsatserna och att vi gör arbetsplatsbesök.

Vi jobbar måndag till fredag. I vårt uppdrag ingår också att arbeta tillsammans med Plattformarna Finspång, Söderköping och Valdemarsvik.

Praktisk information

Vi finns på Repslagaregatan 12 i Norrköping (Dominohuset), en trappa upp. Det står Plattform Norrköping, Samordningsförbundet Östra Östergötland på dörren. Ring på så öppnar vi. I vårt kök finns kyl/frys samt mikrovågsugn för att värma lunchlåda.

Kontaktuppgifter

Ansvarsområde Namn Kontakt

Handledare
arbetsterapeut

Agneta Rydgren

Agneta.Rydgren@regionostergotland.se

Andra webbplatser