Region Östergötland

VFU Öron-,näs- och halskliniken i Norrköping

Välkommen som student till oss på Öron-, näs- och halskliniken på Vrinnevisjukhuset i Norrköping.

Studerande

Vi tar emot studerande för verksamhetsförlagd utbildning från termin 7 på läkarprogrammet, termin 2 på sjuksköterskeprogrammet samt blivande vårdadministratörer/sekreterare efter överenskommelse med kursansvarig.

Förberedelser och introduktion

Sjuksköterskestudenter behöver göra en lärandeplan och skicka till sin huvudhandledare senast dagen innan din VFU startar. Schema skickas till dig från huvudhandledaren senast två veckor före start. Den första dagen får du en introduktion då vi går igenom kläder, skåp, lokaler och schemaplanering.

När det gäller blivande vårdadministratörer och sekreterare, kommer du att ha ett nära samarbete med läkare, sjuksköterskor och audionomer. Arbetsuppgifterna består bland annat av journalskrivning i det digitala journalsystemet Cosmic, receptionsarbete och särskilda ansvarsområden som exempelvis kvalitetsregistrering, schemaläggning, avvikelserapportering och mycket annat. Ta kontakt med din handledare för att komma överens om arbetstider och eventuellt LIA-projekt. Du får en egen arbetsplats. 

Så här arbetar vi

Kliniken består av öron-näsa-halsmottagning, vårdavdelning, operationsavdelning, allergimottagning, sömnlab, logopedmottagning samt hörselvård. Vi bedriver jourverksamhet dagtid måndag-fredag.   

Praktisk information

Åker du buss tar du buss 12 eller 13 från Resecentrum mot Vrinnevisjukhuset (ändhållplats).
Åker du bil från Linköping, följer du skyltning först mot E22 och Kalmar. Sedan följer du skyltning mot sjukhuset. På sjukhuset följer du skyltning mot uppgång G. Fråga i receptionen efter din huvudhandledare. Det finns lunchrum med kylskåp och micro på kliniken.

Administratörstudenter behöver inte byta till särskilda arbetskläder.


Kontaktuppgifter


Sjuksköterskestudenter

Britt LinnåBritt.Linna@regionostergotland.se

Läkarstudenter
Katharina Tiefenböck, Katharina.Tiefenbock.Hansson@regionostergotland.se
Helena Boëthius, Helena.Boethius@regionostergotland.se

Vårdadministratörstudenter
Lina Larsson, lina.larsson@regionostergotland.se
Annika LindrothAnnika.Lindroth@regionostergotland.se