Region Östergötland

VFU Operationsavdelningen i Norrköping

Välkommen som student till oss på operationsavdelningen, ViN.

Studerande

Varje termin tar vi emot studerande för verksamhetsförlagd utbildning från läkar-och sjuksköterskeprogrammet (grund- och specialistutbildningar). Vi tar emot studenter från Linköpings universitet och Linnéuniversitetet men även från andra lärosäten efter överenskommelse.

Förberedelser och introduktion

Specialistsjuksköterskestuderande;

Har du inte själv tagit kontakt med huvudhandledare får du ett mail till din adress i KLIPP, senast 1-2 veckor innan din VFU börjar. Din inlärningsplan bör du mejla i god tid före VFU-start, så att dina handledare kan ta del av den innan du börjar din VFU. Det är viktigt att du preciserar inlärningsmålen i dokumentet så konkret som möjligt, så att vi kan erbjuda dig ditt stöd och den vägledning du behöver för att uppnå dina mål.

Så här arbetar vi

Operationsavdelningen är uppdelad i tre sektioner; gynekologi, kirurgi och ortopedi. Vi har även uppdrag  röntgen och stenkross. Grundbemanningen på salen är en operationssjuksköterska, en anestesisjuksköterska samt en undersköterska. Dessutom finns en salsansvarig anestesiläkare och opererande kirurger med assistent.

Det vanligaste arbetspasset är 07:30-16:30, men det kan även bli aktuellt att du följer din handledare dagar då den arbetar någon av följande turer; 8.30-17.30, 9-18.30 eller 11-20. Vi har morgonmöte onsdagar 7.30-7.45 i personalrummet.

Klinikens egen informationssida heter Portalen och där finns ytterligare information och PM. Du når den endast från avdelningens datorer. Generella hygienrutiner för operationsavdelningen hittar du på Region Östergötlands intranät

Praktisk information

Operationsavdelningen finns på plan 2, Hiss A. Där finns även uppvakningsavdelningen. När du kommer till oss första gången väntar du vid bänken utanför uppvakningsavdelningen. En av våra medarbetare möter dig där klockan 7.20. Resterande dagar kommer du överens med din handledare var ni ska mötas, du kommer inte att erhålla ett nyckelkort. Sjukhusets entréer är öppna vardagar 6.30-19.30 samt helgdagar 8.00-19.30.  Kom överens med din handledare vid tillfällen då VFU infaller en helgdag.

Arbetsklädseln består av avdelningsspecifika skor, blå kläder och mössa.  Tag med egna väl rengjorda skor som endast används på operation under din placering. Mössan ska täcka allt hår. Vid ärenden utanför operationsavdelningen används vita skyddskläder som täcker operationskläderna eller privata kläder. Använd inte parfym och smycken när du är hos oss. Tag med eget hänglås till klädskåpet.

I personalrummet kan du äta medhavd lunch och fika, där finns kyl, mikro och kaffeautomat. På entréplan finns en kiosk samt café med enklare rätter, det finns även en restaurang på plan 1.

Anestesi- och intensivvårdsavdelningen har en gemensam policy kring mobiltelefoni. Mobiltelefonen ska vara i ljudlöst läge under arbetstid och alltid förvaras i fickan när man befinner sig på sal. Privat användning är tillåten under paus från arbetet.

Parkering: Du kan välja att betala parkeringsavgiften genom att: köpa en parkeringsbiljett i betalautomat på parkeringsområdet eller om du är anställd inom Region Östergötland ansluta dig till parkeringssystemet SwappAccess.

Kontaktuppgifter

Vårdenhetschef
Mattias Tågsjö, mattias.tagsjo@regionostergotland.se  

Vårdenhetschef:
Johnas Aronsson, johnas.aronsson@regionostergotland.se

Vårdenhetschef:
Mikael Lennstam Sultan, mikael.lennstam.sultan@regionostergotland.se

Huvudhandledare:
Jennifer Laine, anestesisjuksköterska, jennifer.laine@regionostergotland.se

Anna Andersson, operationssjuksköterska, anna.m.andersson@regionostergotland

Huvudhandledare för ST-läkare:
Martin Kronkvist, anestesiläkare, martin.kronkvist@regionostergotland.se

Huvudhandledare för AT-läkare och läkarkandidater:
Oskar Luttu, överläkare anestesi, oskar.luttu@regionostergotland.se

Koordinatorer: 010-104 23 30, 010-104 23 40

Vid sjukdom: 010-104 23 48