Region Östergötland

VFU Onkologiska kliniken i Linköping

Välkommen som student till oss på Onkologiska kliniken på Universitetssjukhuset i Linköping. Vi bedriver sjukvård, forskning och utbildning inom området cancersjukdomar.

Kliniken är uppdelad i slutenvård, öppenvård samt strålbehandling.

Studerande

Varje termin tar vi emot studerande för verksamhetsförlagd utbildning från läkarprogrammet, sjuksköterskeprogrammet och undersköterskeprogrammet.

Förberedelser och introduktion

Du kommer inledningsvis under din introduktion få vårt informationskompendium. Där finns en presentation av vår klinik, vad vi har för patientkategorier, vad vårt arbetsuppdrag är, samt hur vi jobbar. Det finns även en ordlista med begrepp vi använder som kan vara bra att känna till.

Ungefär en vecka innan din praktik börjar får du en inbjudan till ett introduktionsmöte som klinikens huvudhandledare håller i. Här får du din handledares schema, vi lämnar även ut nyckelkort samt ordnar med inloggning till Cosmic med mera. Vi gör också en liten rundvandring i våra lokaler.

När du kommer till din första dag på praktiken ska du ha med dig din inlärningsplan samt tidigare bedömningsunderlag.

Så här arbetar vi

Kliniken är uppdelad i slutenvård och öppenvård. Slutenvården innefattar vår vårdavdelning med 20 vårdplatser. Öppenvården består av en behandlingsmottagning och en allmän mottagning. Vi har även en strålbehandlingsavdelning. På kliniken ges cytostatikabehandling, strålbehandling och brachyterapi. Vi har även en utredningsenhet samt ett eget akutintag för våra onkologiska patienter.

På vårdavdelningen arbetar vi utifrån arbetssättet patientnärmre vård.

Praktisk information

Vi finns i O-huset, mitt emot akuten, ingång 34. Strålbehandlingen ligger på plan 9, öppenvårdsmottagningarna ligger på plan 11 och vårdavdelningen på plan 12.

Kontaktuppgifter

Lotta Markemyr och Anna Rask, Huvudhandledare onkologklinikens vårdavdelning

Telefon: 010-1033924

charlotte.markemyr@regionostergotland.se

anna.rask@regionostergotland.se