Region Östergötland

VFU Njurmedicinska kliniken i Linköping

Välkommen som student till oss på njurmedicinska kliniken på Universitetssjukhuset i Linköping!

Studerande

På njurmedicinska kliniken tar vi varje termin emot studerande för verksamhetsförlagd utbildning. Vår klinik erbjuder praktikplatser till blivande läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och vårdadministratörer.

Förberedelser och introduktion

När du blivit placerad på njurmedicinska kliniken och informationen har nått kliniken, kommer du att bli kontaktad av en handledare som ger dig specifik information för din placering utifrån vilken utbildning du läser. Första dagen kommer du och din handledare att gå igenom ditt schema, din inlärningsplan samt föra dialog kring vad vi förväntar oss av dig och vad du förväntar dig av oss. Skicka gärna din inlärningsplan till din handledare innan du börjar din praktikperiod så kan din handledare förbereda sig. Du får gärna höra av dig till oss om du har frågor eller vill ha mer information om något.

Tänk på att inte använda parfym/rakvatten eller andra starkt doftande produkter hos oss.

Så här arbetar vi

Njurmedicinska kliniken består av njurmottagning, njurmedicinsk vårdavdelning, dialysmottagning på US och Lasarettet i Motala (bloddialys), självdialysmottagning (bloddialys och påsdialys).

På kliniken arbetar läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, kurator, dietist, fysioterapeut samt vårdadministratörer och läkarsekreterare. För våra studenter, förutom vårdadministratör, är VFU huvudsakligen förlagd till njurmedicinsk vårdavdelning. Vårdadministratörstudenterna arbetar mot alla enheter. Det finns stora möjligheter att få insyn i klinikens alla delar.

Vårdavdelningen har 12 vårdplatser uppdelade på 2 vårdlag och delas av njurmedicinska kliniken och reumatologiska kliniken. Här vårdas patienter med njurmedicinska och reumatologiska sjukdomar. Reumatologkliniken disponerar 2 platser på vårdavdelningen.

Praktisk information

Vår vårdavdelning, B73, plan 17,  nås via målpunkt B. Följ grön markering i golvet. Njurmottagningen och dialysen hittar du via ”stråket” på plan 10, nära målpunkt A.

I vårt kök, både på mottagningen och på vårdavdelningen, finns kyl/frys samt mikrovågsugn för att värma lunchlåda. Sjukhuset erbjuder även flera möjligheter att köpa olika typer av måltider.

Nyckelbehörighet tilldelas till din e-legitimation av behörighetsadministratör efter behov. Det är viktigt att du tar med dig din e-legitimation för att kunna logga in i våra datasystem och öppna dörrar. Det krävs också giltig e-legitimation för att komma in på personalparkeringen. Har du problem med e-legitimationen, ta kontakt med kortadministration på Hälsouniversitetet.

Kontaktuppgifter

Ansvarsområde Namn Kontakt

Huvudhandledare läkare

Stefan Melander

Stefan.Melander@regionostergotland.se

 

Agneta Cassel

Agneta.Cassel@regionostergotland.se

Huvudhandledare sjuksköterska

Björn Ekström

Stina Svensson

Björn.Ekstrom@regionostergotland.se  

Stina.K.Svensson@regionostergotland.se 

Huvudhandledare undersjuksköterska

Anna-Lena Lindell-Pettersson

Anna-Lena.Lindell.Pettersson@regionostergotland.se 

Huvudhandledare vårdadministratör

Maria Svanlind

Maria.Svanlind@regionostergotland.se

Huvudhandledare dietist

Anna Jönsson

Anna.M.Jonsson@regionostergotland.se

Huvudhandledare kurator

Karin Serrander

Karin.Serrander@regionostergotland.se

Sektionsledare avdelning B73

Emma Dalvik

Emma.Dalvik@regionostergotland.se

Sektionsledare dialysmottagningen

Per Larsson

Per.Ag.Larsson@regionostergotland.se

Kontaktperson Garnisonsdialysen, självdialysen

Maria Ruut

Maria.Ruuth@regionostergotland.se

Kontaktperson Reumatologen

Christina Gustafsson

Christina.L.Gustafsson@regionostergotland.se