Region Östergötland

VFU Närvårdskliniken Linköping

Välkommen som student till oss på Närvårdskliniken Linköping. Vi bedriver både vård i hemmet och sjukhusvård, där fokus ligger på lindrande palliativ vård.

Studerande

Varje termin tar vi emot studerande för verksamhetsförlagd utbildning från läkarprogrammet, sjuksköterskeprogrammet och undersköterskeutbildningen.

Förberedelser och introduktion

Innan du börjar hos oss är det bra om du läser på lite om palliativ vård. Då kommer du snabbare in i arbetet och kan få ut så mycket som möjligt av din VFU.

Första dagen kommer du och din handledare att gå igenom ditt schema, din inlärningsplan samt prata om vad vi förväntar oss av dig och vad du förväntar dig av oss. Skicka gärna din inlärningsplan innan du börjar så kan din handledare förbereda sig.

Sjuksköterskestudenter inbjuds till en informationsträff cirka en vecka före praktikstart för information om verksamheten samt utdelning av scheman. Varje sjuksköterskestudent har två bashandledare under praktiktiden. Under praktiktiden har VFU-ansvarig en träff för att fånga upp hur det fungerar samt ge info om stundande NKSE-tentamen.

Läkarstudenter har, beroende på vilken termin man går, lite olika upplägg för placeringen beroende på målsättning. Du har en namngiven klinisk handledare, och kommer att kunna diskutera dina frågor regelbundet med denne. Du får ett introduktionsbrev per e-post med ytterligare information senast någon vecka innan du börjar hos oss.

Tänk på att inte använda parfym/rakvatten eller andra starkt doftande produkter hos oss. Du får gärna höra av dig till oss om du har frågor eller vill ha mer information om något.

Så här arbetar vi

Inom Närvårdskliniken Linköping vårdas patienter inom hemsjukvård och slutenvård. Verksamheten bedrivs dygnet runt, och vi arbetar tillsammans i multiprofessionella team. Inom hemsjukvård bedrivs främst palliativ vård oavsett diagnos, men vi är även behjälpliga med andra kortare medicinska insatser. Avdelning 96 är en palliativ slutenvårdsavdelning med 6 platser. Vi bedriver också forskning och utbildning på kliniken.

Praktisk information

Vi finns i gamla lasarettsdelen, ingång 50 plan 11. Kom till oss kl. 08.00 första arbetsdagen, så visar vi dig rätt. Arbetskläder och skåp får du första dagen.

De flesta medarbetare väljer att äta medhavd lunch i vårt lunchrum. Där finns kylskåp för förvaring av lunchmat samt mikrovågsugn och bestick/porslin.

Om du får förhinder kontakta oss på telefon: 010-103 16 10.

Kontaktuppgifter 

Ansvarsområde Namn Kontakt

Sjuksköterskestudenter

Josefin Gyllensten

Pia Hallor

 Josefin.Gyllensten@regionostergotland.se
010-103 11 96

Pia.Hallor@regionostergotland.se
010-103 16 10

Läkarstudenter

Anna Ighe Ramqvist

 anna.@regionostergotland.se
010-103 16 10

Undersköterskestudenter

Theresia Ternstedt

Theresia.Ternstedt@regionostergotland.se
010-103 11 96

Verksamhetschef

Anna Lundqvist

Anna.E.Lundqvist@regionostergotland.se
010-103 05 71