Region Östergötland

VFU Medicinska specialistkliniken i Motala

 

Välkommen till din verksamhetsförlagda utbildning hos oss på Medicinska specialistkliniken på Lasarettet i Motala.

Studerande

Varje termin tar vi emot studerande från följande utbildningar:

  • Läkarutbildningen
  • sjuksköterskeutbildningen
  • undersköterskeutbildningen
  • utbildningen till vårdadministratörer.
  • Även prao-elever från årskurs 8 till 9 finns hos oss.

Förberedelser och introduktion

Inför din praktik är det viktigt att du tar kontakt med handledare eller angiven kontaktperson senast en vecka före praktikperiodens start. Första dagen introduceras du av din handledare eller praktikplatsens kontaktperson. Ta med din individuella inlärningsplan till första dagen.

Så här arbetar vi

Akutenheten

Akutenheten vid lasarettet i Motala innehåller akutmottagning, medicinsk intensivvård, hjärtintensivvård samt en vårdavdelning. Arbetet är läkarlett och teambaserat utifrån ett akutmedicinskt synsätt.

LAH – Landstingets hemsjukvård

Inom den specialiserade hemsjukvården vårdas patienter i såväl palliativ vård (LAH) som i icke palliativ vård. Kliniken har team utgående från Mjölby och Motala samt en vårdavdelning (avd 11). Inom enheten finns även ett ALMA-team som arbetar med akuta bedömningar av den äldre komplext sjuka patienten i hemmet och på kommunala boenden.

Avdelning 13 GAVA

Vården bedrivs i ett tvärprofessionellt samarbete mellan olika yrkesgrupper. Omvårdnad och rehabilitering är lika viktiga beståndsdelar som det medicinska omhändertagandet.

Avdelning 14 MAVA/Stroke

Vården bedrivs i ett tvärprofessionellt samarbete mellan olika yrkesgrupper i ett stroketeam. Målet med vården är att ge patienten en sammanhållen strokevårdprocess där akutvård kombineras med tidig rehabilitering och god omvårdnad. Enheten innefattar även en strokemottagning där uppföljning och rådgivning efter stroke erbjuds.

Avdelning 14 MAVA/MOA

Avdelningen är en allmän medicinsk vårdavdelning med inriktning mot endokrinologi, gastroenterologi, hematologi, infektionssjukdomar, lungsjukdomar samt internmedicin. Arbetet sker utifrån ett helhetsperspektiv i multiprofessionella team med ett rehabiliterande synsätt. Du kommer under den verksamhetsförlagda utbildningen att arbeta både med basal och specifik omvårdnad, läkemedelshantering, rehabilitering, rådgivning och planering inför hemgång eller överflyttning till kommunalt boende. Vi arbetar i vårdlag. I varje vårdlag arbetar sjuksköterska, undersköterskor och läkare.

Vårdadministratörer

Inom enheten arbetar vårdadministratörer och. Förutom journaldokumentation till både läkare och sjuksköterskor, utförs en mängd administrativa uppdrag. Vi samarbetar över hela kliniken även om varje medarbetare har en grundtillhörighet till någon av klinikens enheter. Vårt mål är att ge god service och kvalitet till samtliga medarbetare och därtill vara ett stöd och en resurs för våra egna kollegor. Som student hos oss kommer du att få prova på att arbeta inom klinikens samtliga vårdformer; akutsjukvård, öppenvård/mottagningar, slutenvård samt landstingets hemsjukvård. Du kommer att få en god insyn i hur din framtida yrkesroll kommer att kunna se ut och vilken variation som finns inom det vårdadministrativa området.

Praktisk information

Omklädningsrum med klädskåp med kodlås finns i sjukhusets källare. På respektive avdelning finns det låsbara värdeskåp. Även till dessa skåp är det kodlås.

Övernattning

Det finns tillgång till ett visst antal övernattningsplatser. Bokning sker via e-post till LokalbokningNsv@regionostergotland.se

Kontaktperson Heléne Andersson, Anna Moberg 010-104 74 04.

OBS. Ta med egen väckarklocka och frukost.

Nycklar/passerkort

Under din verksamhetsförlagda utbildning får du på vissa enheter låna nycklar och/eller passerkort till arbetsplatsen. Tänk på att du själv är ansvarig för dessa. Det är viktigt att du lämnar tillbaka nycklarna och passerkorten till ansvarig person på respektive enhet när du slutar din verksamhetsförlagda utbildning. Det finns särskilt angivna parkeringsplatser för personal.

Dokumentation (sjuksköterskestuderande)

Medicinska specialistkliniken använder den elektroniska patientjournalen Cosmic. Omvårdnadsdokumentationen utgår från VIPS-modellen.

Kontaktuppgifter

Ansvarsområde Namn Kontakt

Avd 10 Hjärtenheten

Vårdenhetschef
Lena Hoffman

lena.hoffmann@regionostergotland.se
010-103 05 41

Akutenheten

Vårdenhetschef
Maria Haglund

Huvudhandledare
Lena Bäckman

maria.e.haglund@regionostergotland.se
010-104 78 53

lena.s.backman@regionostergotland.se
010-104 78 94

Mottagningsenheten

 

Vårdenhetschef
Ann-Sofie Urdal

Huvudhandledare
Ann-Britt Swartz

ann-sofie.urdal@regionostergotland.se 
070-304 08 20

ann-britt.swartz@regionostergotland.se
010-104 72 60

Vårdavdelning 13 GAVA

Vårdenhetschef
Monica Minja

Huvudhandledare
Jennie Edepil

monica.minja@regionostergotland.se
010-104 78 89

jennie.edepil@regionostergotland.se
010-104 74 53

Vårdavdelning 14 Stroke

Vårdenhetschef 
Johan Björklund 

Huvudhandledare
Petra Cervin

johan.bjorklund@regionostergotland.se
010-104 70 85

petra.cervin@regionostergotland.se
010-104 78 36

Vårdavdelning 14 MAVA

Vårdenhetschef 
Linda Bolin

Huvudhandledare
Helene Sköld

linda.bolin@regionostergotland.se
070-289 56 20

helene.skold@regionostergotland.se
010-104 72 36

LAH Motala

Vårdenhetschef
Birgitta Rindborn

Huvudhandledare
Jenny Sandberg

birgitta.rindborn@regionostergotland.se
010-104 73 46

jenny.sandberg@regionostergotland.se
010-104 74 49

Avd 11

Vårdenhetschef
Åsa Malm

Huvudhandledare
Jenny Sandberg

asa.malm@regionostergotland.se
010-103 31 46

jenny.sandberg@regionostergotland.se
010-104 74 49

LAH Mjölby

Vårdenhetschef
Elaine Wiklund

Huvudhandledare
Elisabeth Lejon

elaine.wiklund@regionostergotland.se
010-104 85 25

elisabeth.lejon@regionostergotland.se
010-104 85 27

Vårdadministratörer/
Läkarsekreterare

Enhetschef
Karina Grankvist

Huvudhandledare
Susanne Johansson

Karina.grankvist@regionostergotland.se
010-104 76 27

Susanne.C.Johansson@regionostergotland.se
010-104 71 79