Region Östergötland

VFU Medicinkliniken, avdelning 3, i Norrköping

Välkommen som student till oss på avdelning 3 på medicinkliniken på Vrinnevisjukhuset i Norrköping. Våra specialiteter är lungsjukdomar, mag-tarmsjukdomar, njursjukdomar och hematologi.

Vi handleder varje termin studenter från sjuksköterske-, arbetsterapeut-, fysioterapeut- och läkarprogrammet. Även undersköterske-elever från gymnasieprogram och Komvux har praktikplacering på avdelningen.

Förberedelser och introduktion

Sjuksköterskestuderande får introduktionspapper via mail innan VFU-start, samt en introduktion första dagen på perioden. Undersköterskeeleverna får liknande introduktion till avdelningen

Så här arbetar vi

Avdelning 3 har 21 vårdplatser plus en överbeläggningsplats, och är uppdelad i tre vårdlag. Varje vårdlag ansvarar för sju patienter och har egna expeditioner ute på avdelningen. Där sitter sjuksköterskor och undersköterskor tillsammans med läkarna och finns nära till hands för patienterna. Vi har ett nära arbete med övriga yrkeskategorier på avdelningen som fysioterapeut, arbetsterapeut och dietist. Vi har en expeditionsundersköterska på vardagar som ansvarar för fördelning av patienter, svarar i telefon och kopplar samtal till rätt person, tar blodprover på morgonen och är behjälplig med diverse under dagen. Vi har också två samordnande undersköterskor som genomför vårdplaneringar och har den mesta kontakten med den kommunala verksamheten.

Vi har patienter med sjukdomar i lungor, mage-tarm, njurar samt blodsjukdomar. Detta är stora patientgrupper med mycket variation vilket innebär att arbetet är väldigt omväxlande. Dessa patienter har ibland behov av vissa medicintekniska hjälpmedel vilket för oss innebär att vi behandlar med olika typer av non-invasiv ventilation, påsdialyser och cytostatika.

Avdelningens sjuksköterskestudenter i termin 3 och 4 går ibland i studentpar och praktiserar Peer-learning, där grundtanken är att ni ska jobba med 2-4 patienter och ta hand om dessa tillsammans. Efter genomförda moment ger ni varandra feedback tillsammans med handledaren, för att på det sättet utvecklas i ert lärande. Om ni kommer gå i studentpar får ni reda på det i introduktionsmailet eller första dagen på vfu.

Praktisk information

Du hittar avdelning 3 i uppgång C, plan 2.

Kontaktuppgifter

Telefonnummer till avdelningen: 010-104 31 03.