Region Östergötland

VFU Medicinkliniken, avdelning 1, i Norrköping

Välkommen som student till oss på avdelning 1 på medicinkliniken på Vrinnevisjukhuset i Norrköping. Våra specialiteter är stroke och neurologi.

Vi handleder varje termin studenter från sjuksköterske-, arbetsterapeut-, fysioterapeut- och läkarprogrammet samt logopedutbildningen.  Även elever från gymnasieprogram och Komvux har praktikplacering på avdelningen.

Förberedelser och introduktion

Studenterna får introduktion via e-post och första dagen studenten är på avdelningen. Studenterna får kort introduktion och schema via e-post. Passerkort och omklädningsskåp får studenten när den kommer. Parkeringstillstånd ges inte längre utan studenten får betala som övrig personal.

Så här arbetar vi

Avdelning 1 har 21 vårdplatser och är uppdelad i tre vårdlag. Varje vårdlag ansvarar för sju patienter och har egna expeditioner ute på avdelningen. Där sitter sjuksköterskor, undersköterskor och läkare tillsammans. Avdelningen har två undersköterskor som genomför vårdplaneringar. Det finns även ett tätt samarbete med övriga yrkeskategorier på avdelningen, som fysioterapeut, arbetsterapeut, logoped och dietist. Vi har ett expeditionsbiträde de flesta vardagar som svarar i telefon och kopplar samtal till rätt person, samt en undersköterska som genomför vårdplaneringar.  Verksamheten är inriktad på diagnostik och behandling av stroke och neurologiska sjukdomstillstånd. En stor del av avdelningens arbete innefattar även rehabilitering av dessa patientgrupper. På avdelningen vårdas även patienter med diabetes och övriga endokrina sjukdomstillstånd

Sjuksköterskestuderande i termin 3 går första dagen med undersköterska som en del av introduktionen på avdelningen. Studenterna går sedan i par och har en gemensam bashandledare. Sjuksköterskestuderande i termin 4 arbetar i par och ansvarar för ett vårdlag tillsammans med en bashandledare. Sjuksköterskestuderande termin 6 har en bashandledare och ansvarar för ett vårdlag.

Praktisk information

Du hittar avdelning 1 i uppgång B och plan 2.

Kontaktuppgifter

Telefonnummer till avdelningen: 010-1043101.

Ansvarsområde Namn Kontakt

Vårdenhetschef

Amira Hadziabdic

amira.hadziabdic@regionostergotland.se,
010-104 21 81

Vårdenhetschef

Åsa Centerstrand

asa.centerstrand@regionostergotland.se
010-104 31 02