Region Östergötland

VFU Lungmedicinska kliniken i Linköping

Välkommen som studerande till lungmedicinska kliniken på Universitetssjukhuset i Linköping.

Studerande

Till oss kommer du som studerar till läkare, specialistsjuksköterska, fysioterapeut och vårdadministratör.

Förberedelser och introduktion

Första dagen kommer du och din handledare eller annan utsedd medarbetare gå igenom information om kliniken, gå igenom ditt schema, prata om vad vi förväntar oss av dig och vad du förväntar dig av oss.
Skicka din inlärningsplan innan du börjar så kan din handledare förbereda sig. Du får gärna höra av dig till oss om du har frågor eller vill ha mer information om något.

Så här arbetar vi

Lungmedicinska kliniken utreder och behandlar patienter från Östergötland med lungmedicinska sjukdomar. Det kan röra sig om exempelvis lungcancer, cystisk fibros eller KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom). Kliniken består av Cystisk fibrosenhet, Hypoventilationsenhet, Lungonkologiskenhet, Röntgenenhet, Sekretariat, Specialistenhet, Syrgasenhet och Utredningsenhet.

All verksamhet är planerad och sker polikliniskt.

Vi som arbetar på kliniken är läkare, sjuksköterska, undersköterska, fysioterapeut, kurator, dietist och vårdadministratör.

Praktisk information

Lungmedicinska kliniken finns på plan 14 i O-huset ingång 34. Klädskåp erbjuds i omklädningsrum på sjukhuset. Skåp för värdesaker finns på kliniken. I våra personalrum finns kylskåp och mikrovågsugn, där finns även tillgång till gratis kaffe eller te. Om du åker bil till sjukhuset finns personalparkering. För att parkera där krävs parkeringsabonnemang som du själv ordnar. Mer information om personalparkering

Under VFU kommer vi att lägga passerbehörighet på ditt studentkort och vi kommer att begära in personnummer för att du skall få behörighet att använda datorer och IT-system.

Med hänsyn till allergiska patienter och personal är det under VFU-perioden inte tillåtet att använda starka parfymer.

Kontaktuppgifter

Ansvarsområde Namn Kontakt

Läkare

Matilda Larsson

Matilda.k.larsson@regionostergotland.se
010-103 00 00 (växel)

Specialistsjuksköterska

 

Maria Hägg

 

Maria.V.Hagg@regionostergotland.se
010-103 36 09

Fysioterapeut

 

Helen Anzén

 

helen.anzen@regionostergotland.se
010-103 35 24

Vårdadministratör

 

 

Ingalill Eriksson

Erika Göransson

ingalill.eriksson@regionostergotland.se
010-103 33 04

erika.goransson@regionostergotland.se
010-103 39 59