Region Östergötland

VFU LAH Norrköping

Välkommen som student till LAH Norrköping. LAH Norrköping bedriver specialiserad palliativ hemsjukvård genom ett LAH-team, ett team för svårt hjärt- och lungsjuka, slutenvård på Linnéa-enheten samt mottagning på Vrinnevisjukhuset.

Studenter

På LAH handleds studenter från sjuksköterske- arbetsterapeut- och läkarprogrammet samt undersköterskor från vård- och omsorgsprogrammet.

Förberedelser och introduktion

Innan du börjar hos oss är det bra om du läser på om palliativ vård. Då kommer du snabbare in i arbetet och kan få ut så mycket som möjligt av din VFU.

Sjuksköterskestudenter bjuds in till introduktion på Linnéa-enheten före VFU-start. Av enhetens huvudhandledare får du då information om den palliativa verksamheten, ditt schema, vem som blir din handledare och andra praktiska detaljer. Du som sjuksköterskestudent lämnar din lärandeplan vid detta tillfälle.

Undersköterskeeleverna får en liknande introduktion av sin huvudhandledare.

Du får gärna höra av dig till oss om du har frågor eller vill ha mer information.

Så här arbetar vi

Den palliativa vården bedrivs dygnet runt, alla dagar i veckan. Vi arbetar i team bestående av läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeut, arbetsterapeut, familjeterapeut och vårdadministratörer.

Huvudsakligen utförs planerad omvårdnad i hemmet utifrån patientens behov, men vi genomför även akuta insatser. Arbetssättet utgår från en helhetssyn av patient och närståendes behov. I förekommande fall sker samordnad individuell planering i hemmet tillsammans med andra vårdgivare. Vårddokumentation sker i Cosmic. Sjuksköterskorna har även en konsultfunktion mot övriga vårdgivare när det gäller symptomlindring inom palliativ vård.

Praktisk information

LAH Norrköping är beläget på Vrinnevisjukhuset, bottenplan, uppgång D. Nyckelkort till omklädningsrum och avdelning lämnas till dig vid introduktionstillfället och återlämnas sista VFU-dagen. Under utbildningen ska du använda sjukhusets arbetskläder. Arbetskläder ska bytas dagligen för att förhindra smitta. Inloggning till Cosmic patientdatasystem får du första VFU-dagen. Det gäller enbart under VFU-tiden på LAH.

Kontaktuppgifter

Ring verksamheten på 010-104 31 07 eller ta kontakt med någon av följande områdesansvariga:

Ansvarsområde Namn Kontakt

Sjuksköterskestudenter

Marie Moll

marie.moll@regionostergotland.se

Läkarstudenter

Carolina Magnusson

carolina.magnusson@regionostergotland.se

Undersköterskestudenter    

Katarina Bastholm

katarina.bastholm@regionostergotland.se

 

Susanne Karlsson

 

susanne.u.karlsson@regionostergotland.se

 

Vårdenhetschefer

Anna Malmström

anna.malmstrom@regionostergotland.se

 

Liselotte Thyrberg

liselotte.thyrberg@regionostergotland.se

Verksamhetschef

Pernilla Johansson

pernilla.k.johansson@regionostergotland.se