Region Östergötland

VFU Kvinnokliniken i Norrköping

Välkommen som student till oss på Kvinnokliniken på Vrinnevisjukhuset. 

Studerande

På Kvinnokliniken undervisas/handleds studenter från följande program: Läkare, barnmorska, fysioterapeut, sjuksköterska, undersköterska, ambulanssjuksköterska, vårdadministratör och kurator. Dessutom tar vi emot elever från högstadiet (prao).

Förberedelser och introduktion

Barnmorske- och sjuksköterskestudenter inbjuds till introduktion cirka en vecka före VFU-start. Du kommer då att få ett introduktionsdokument som kan användas som en checklista för dig och din handledare. Vid informationsträffen får du veta mer om din avdelning, schema, vem som blir din handledare och andra praktiska detaljer. Det är viktigt att du vid detta tillfälle tar med lärandeplan, loggbok och bedömningsunderlag. Om du inte fått någon inbjudan kontakta huvudhandledaren för mer information.

Studerande från annan ort, exempelvis ambulanssjuksköterskor, får introduktion efter överenskommelse. Inlärningsplanen lämnas vid praktikens början till respektive handledare. Utbildning av fysioterapeutstuderande innefattar både barn- och kvinnoklinikernas sluten- och öppenvård. Dessa studenter ska ta kontakt med handledare senast en vecka före VFU-periodens början för individuell planering och får då ta del av en arbetsplatsbeskrivning för att underlätta utformningen av inlärningsplanen/-lärandeplanen. Läkarstudenterna får ett välkomstbrev hemskickat och kontaktar chefssekreteraren när de kommer första dagen.

Så här arbetar vi

Verksamheten omfattar kvinnosjukvård för östra länsdelens upptagningsområde. Kärnprocesserna är gynekologi, obstetrik och prevention. Den gynekologiska enheten består av mottagning med cirka 13 000 besök per år där vi även utför mottagningsoperationer och enklare framfalls- och inkontinensoperationer. Inom den obstetriska processen bedriver vi mödrahälsovård, förlossning och BB-vård. Antalet förlossningar per år ligger runt 2 300. Preventionsprocessen innefattar gynekologisk cellprovskontroll. Preventivmedelsrådgivning, förebyggande av sexuellt överförbara sjukdomar och främjande av sexuell och reproduktiv hälsa ingår som en del i många verksamheter.

Praktisk information

För att hitta till oss går du in genom huvudentrén och väljer uppgång F. Där finns enheterna förlossning, BB-avdelning, gynekologisk mottagning och gynekologisk avdelning. För att komma till barnmorskemottagningens huvudentré följer du skylt vid bilinfarten till huvudentrén (gångväg på utsidan av sjukhuset). Övrig praktisk information ges vid introduktionsdagen enligt checklista för varje avdelning.

Kontaktuppgifter

Ansvarsområde Namn Kontakt

Barnmorskeprogrammet
(huvudhandledare)

Nejla Yildiz

Nejla.Yildiz@regionostergotland.se

 

Lottie Andersson 

lottie.andersson@regionostergotland.se

 

Tess Loewinski

tess.loewinski@regionostergotland.se
     

Sjuksköterskeprogrammet
(huvudhandledare)

Jennifer Spång

jennifer.spang@regionostergotland.se

     

Läkarprogrammet

Ewa. Zeuchner

Ewa.Zeuchner@regionostergotland.se 

 

 

 

Fysioterapeutprogrammet

Helene Gyllensvärd

helene.gyllensvard@regionostergotland.se

     

Klinisk adjunkt

Lena Nilsson

lena.m.nilsson@regionostergotland.se