Region Östergötland

VFU Kvinnokliniken i Linköping

Välkommen till oss som student på kvinnokliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping!

Studerande

På kvinnokliniken undervisas och handleds studenter från följande program;
läkare, barnmorska, fysioterapeut, sjuksköterska, undersköterska, vårdadministratör och ambulanssjuksköterska. Dessutom tar vi emot elever från högstadiet för prao.

Förberedelser och introduktion

Barnmorskestudenter, sjuksköterskestudenter och undersköterskestudenter bjuds in till introduktion cirka en vecka före VFU-start. Information ges då om avdelning, schema, vem som blir din handledare och andra praktiska detaljer. Ta med lärandeplan, loggbok och bedömningsunderlag.

Läkarstudenter får ett preliminärt schema och inbjudan till introduktionsträff cirka två veckor före VFU-start. Vid introduktionsträffen ges information om kliniken, inlärningsmålen och andra praktiska detaljer.

Studerande från annan ort, exempelvis ambulanssjuksköterskor, får introduktion efter överenskommelse. Inlärningsplanen lämnas vid praktikens början till respektive handledare.

Fysioterapeutstuderande och vårdadministratörsstudenter ska i god tid innan VFU-periodens början ta kontakt med handledare för att ta del av en arbetsplatsbeskrivning, som underlättar utformningen av inlärningsplanen/lärandeplanen. För sjukgymnaster innefattar VFU:n både barn- och kvinnoklinikernas sluten- och öppenvård.

Så här arbetar vi

Kliniken har både slutenvård och öppenvård med obstetrisk respektive gynekologisk vårdkedja. På kliniken finns också RMC (reproduktionsmedicinskt centrum).
Vi som arbetar på kliniken är läkare, barnmorskor, sjuksköterskor, undersköterskor/barnsköterskor, biomedicinska analytiker, biologer, fysioterapeuter, vårdadministratörer och sekreterare. Bland oss finns också kuratorer och psykolog. Forskning och utbildning är viktiga delar i vår verksamhet.

Praktisk information

Kvinnokliniken finns placerad på våning 12 vid målpunkt F samt plan 16  vid målpunkt B. Vi har också verksamhet i Motala och Mjölby samt på Torkelbergsgatan Linköping. Arbetskläder ska bytas dagligen för att förhindra smittspridning. Nycklar/nyckelkort får du vid introduktionen. Då visas också omklädningsrummen. I vårt kök finns kyl/frys samt mikrovågsugn för att värma lunchlåda.

Kontaktuppgifter

Ansvarsområde Namn/huvudhandledare Kontakt

Klinisk adjunkt

 Lena Nilsson

lena.m.nilsson@regionostergotland.se

072-571 91 10

Enheter/avdelningar:

 

 

Förlossningen/BB

Sally Blake

Karin Emtfors

 

sally.blake@regionostergotland.se

karin.emtfors@regionostergotland.se

010-103 31 71

Gynekologisk avd 21

Emma Alexandersson

Ida Erström

Emilia.k.karlsson@regionostergoltand.se

ida.erstrom@regionostergotland.se

010-103 11 21

Gynekologisk mottagning

Erika Merits

Erika.Merits@regionostergotland.se

010- 103 31 80

 Kvinnohälsan 

Mirjam Arnell  

mirjam.arnell@regionostergotland.se

010-104 80 98

Reproduktionsmedicin

Birgitta Fält

Birgitta.Falt@regionostergotland.se
010-103 46 48

 

Agnes Arvidsson

Agnes.arvidsson@regionostergotland.se 

010-103 46 97