Region Östergötland

VFU Klinisk immunologi och transfusionsmedicin i Linköping

Välkommen som student till oss på klinisk immunologi och transfusionsmedicin på Universitetssjukhuset i Linköping.

Studerande

För verksamhetsförlagd utbildning tar vi emot studenter från biomedicinsk analytiker-programmet.

För praktiska laborationer tar vi emot studenter från läkarutbildningen och biomedicinsk analytiker-programmet. Praktiska laborationer genomförs på vårt undervisningslabb som ligger på plan 09 i huvudblocket på US, se vägbeskrivning nedan. 

Vi tar även emot praoelever och studiebesök från gymnasieskolor.

Förberedelser och introduktion 

När du som BMA-student ska göra VFU hos oss skickar vi ut ett välkomstbrev och ett schema veckan innan du börjar. Ett preliminärt schema för alla studenter finns tillgängligt på studentplattformen: LISAM ett par veckor innan VFU-perioden. Första dagen på din VFU får du en introduktion samt visning av laboratoriet och vi informerar kort om vad som förväntas av dig. Vi är tacksamma om du inte använder parfym/rakvatten eller andra starkt doftande produkter hos oss. Vi har flera medarbetare som är allergiska. Har du frågor kring din VFU hör av dig till huvudhandledaren.

Så här arbetar vi

Vid klinisk immunologi och transfusionsmedicin utförs blodtappning, komponentberedning, blodgruppsserologiska undersökningar, allergidiagnostik, diagnostik av autoimmuna sjukdomar, stamcellshantering, HLA-diagnostik samt immunbristutredningar. På kliniken finns även en avdelning för patientbehandling.

Praktisk information

Den laborativa verksamheten och patientbehandlingen finns på plan 09 i huvudblocket på US.

Om du kommer från södra entrén går du ner på plan 9 mot huvudblocket. Du passerar Elsa Brändströmsalen och svänger direkt till höger i kulverten mot övriga sjukhuset. Följ märkning klinisk immunologi och transfusionsmedicin, ingång besökande.

GeBlod hittar du på Storgatan 32 i Linköping. Personalingången ligger på Göran Dyks gata och dörren har ringklocka. Om du är placerad i vår blodbuss eller i verksamheten GeBlod på SAAB så utgår du från US på den tid som finns angiven på ditt schema.

Praktiska laborationer genomförs på vårt undervisningslabb som ligger på plan 09 i huvudblocket på US.

Kontaktuppgifter

Roshni Kronstrand, tel 010-103 45 62, roshni.kronstrand@regionostergotland.se