Region Östergötland

VFU Kirurgiska kliniken i Linköping

Välkommen som student till oss på kirurgiska kliniken på Universitetssjukhuset i Linköping.

Vi har en vårdavdelning för akut kirurgi och kirurgi vid allvarliga olyckor, samt en avdelning för utredning och behandling av cancer i mag- och tarmkanalen, ingrepp vid endokrina sjukdomar samt inflammatorisk tarmsjukdom.

Studerande

Till oss kommer du som studerar till specialistsjuksköterska inom kirurgi, fysioterapeut, sjuksköterska, läkare, socionom, undersköterska, dietist eller går på vårdadministratörutbildningen.

Förberedelser och introduktion

Som sjuksköterskestudent bjuds du in till ett introduktionstillfälle där avdelningen presenteras där du möter en av huvudhandledarna Vi går igenom avdelningsrutiner, schema, vilka som blir dina handledare samt andra praktiska detaljer.

Undersköterskestuderande kallas till ett introduktionsmöte samt får ett brev hemskickad med praktisk information.

Studerande till vårdadministratör, läkare, dietist, specialistsjuksköterska inom kirurgi samt fysioterapeut får sin introduktion första dagen på kliniken.

Så här arbetar vi

På kirurgiska kliniken tillämpas patientnärmre vård (PNV), där mötet med patienten är i fokus. Arbetet utförs i multiprofessionella team kring patienten. 

Praktisk information

För att komma till avdelning B182 KAVA tar du B-hissarna i huvudblocket upp till plan 18 och till avdelning B191 kirurgi plan 19.

Nyckelkort delas ut i samband med det första arbetspasset.

LiU-korten används vid in- och utpassering till personalparkeringen.

Kontaktuppgifter

Telefonnummer till avdelning B191 kirurgi: 010-103 12 10, avdelning B182 KAVA: 010-103 11 10.

Åsa Nevander-Holmén, sjuksköterskeprogrammet, asa.nevander.holmen@regionostergotland.se

Per Loftås, läkarprogrammet, per.loftas@regionostergotland.se

Marie Göransson, undersköterskeprogrammen, marie.goransson@regionostergotland.se