Region Östergötland

VFU Kärlkirurgiska mottagningen i Linköping

Välkommen som student till oss på kärlkirurgen på thorax-kärlkliniken Universitetssjukhuset i Linköping.

Studerande

Varje termin tar vi emot studerande för verksamhetsförlagd utbildning från sjuksköterskeprogrammet i termin 3, 4 och 6. Vi får även studiebesök av studenter som går i termin 1. Vi tar dessutom emot utbytesstudenter från andra delar av världen.

Förberedelser och introduktion

Ungefär två veckor innan du börjar hos oss kommer du att få schema och annan praktisk information inför din VFU med e-post. Första dagen sker teoretisk och praktisk introduktion för samtliga terminer. Introduktionsdagen i termin 3 och 4 genomförs tillsammans med huvudhandledare och studenter på avd. 6.
 
Vi vill att du mejlar oss din lärandeplan, gärna redan någon vecka före VFU-start, så din handledare hinner förbereda sig. Du får gärna höra av dig till oss om du har frågor eller vill ha mer information om något.

Så här arbetar vi

Avdelning 78 har 10 vårdplatser och där vårdas patienter som ska genomgå kärlkirurgisk åtgärd som exempelvis bypass-operation i ben eller operation av aortaaneurysm. Avdelningen är indelad i två vårdlag och vi arbetar i parvård, det vill säga en undersköterska och en sjuksköterska i varje vårdlag. Till största delen är det ett planerat intag av patienter och de kommer till oss en dag före sitt kirurgiska ingrepp för att förberedas. Vi har även poliklinisk verksamhet som bedrivs på Seldingerenheten och en kärlkirurgisk mottagning.

I termin 3 och 4 arbetar vi utifrån begreppet ”Peer learning” vilket innebär att du tillsammans med en studiekamrat går i par med en sjuksköterska som handledare. Vi har även IPL- dagar i termin 3 och 4 tillsammans med studerande på avd. 6. Mer information kommer med välkomstbrevet som vi skickar ut till dig personligen.

Kontaktuppgifter

Ansvarsområde Namn Kontakt

Sjuksköterska och huvudhandledare

Emelie Fors

emelie.fors@regionostergotland.se