Region Östergötland

VFU Intensivvårdsavdelningen i Linköping

Välkommen som student till oss på Intensivvårdsavdelningen och den Postoperativa avdelningen som tillhör ANOPIVA på Universitetssjukhuset i Linköping.

Studerande

På IVA tar vi varje termin emot studenter från specialistsjuksköterskeprogrammet intensivvård och från undersköterskeutbildningen, både gymnasial och specialistnivå.
Varje hösttermin har vi studenter från specialistsjuksköterskeprogrammen intensivvård och anestesi som gör fältstudier på IVA och Postop. Studenter från specialistsjuksköterskeprogrammet medicin och kirurg kommer en gång om året och är placerade både på IVA och på Postop.

Förberedelser och introduktion

Cirka två veckor innan praktiken startar får du schema, namn på bashandledare och ett informationsbrev som berättar mer om avdelningen via mejl. Lämna eller skicka gärna din inlärningsplan till huvudhandledare innan du börjar, så vidarebefordras den till berörd bashandledare. Gällande fältstudier, var god se information i Klipp. Du får gärna höra av dig till oss om du har frågor eller vill ha mer information om något.

Så här arbetar vi

På vår intensivvårdsavdelning vårdar vi patienter från sjukhusets alla kliniker som är i behov av intensivvård, både vuxna och barn. Vi arbetar tillsammans i team med intensivvårdsläkare/anestesiolog, intensivvårdssjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeuter, kurator och administratörer. Vi har nio vårdplatser med möjlighet till isolering.  

Vi har också en postoperativ avdelning med 24 platser dit kommer patienter dygnet runt alla veckodagar för övervakning efter operationer eller andra undersökningar som skett under narkos. Vi tar emot patienter från fler olika kirurgiska specialiteter så som övre och nedre buk, ortopedi, urologi, gynekologi, tand/käk, öron samt hand- och plastik.

På Postop vårdas både vuxna och barn. Vissa patienter är inneliggande medan andra är polikliniska.

Praktisk information

IVA ligger på plan 12, ta B-hissarna. Avdelningen är låst, ring på så öppnar vi. Även studenter som ska till Postop går via IVA´s entré. Studenter som har omklädningsrum kommer ombytta i arbetskläder.

Kontaktuppgifter

Hanna Andersson, huvudhandledare och utbildningsansvarig sjuksköterska, telefon 010-103 3653

hanna.m.andersson@regionostergotland.se

Denna webbplats