Region Östergötland

VFU Infektionskliniken i Norrköping

Välkommen som student till oss på Infektionskliniken på Vrinnevisjukhuset i Norrköping.

Vi tillhör Infektionskliniken i Östergötland och har ett länsövergripande ansvar för infektionssjukvård tillsammans med Infektionskliniken på Universitetssjukhuset i Linköping.

Studerande

Under varje höst- och vårtermin tar vi emot studerande för verksamhetsförlagd utbildning från läkarprogrammet, sjuksköterskeprogrammet, olika undersköterskeutbildningar samt vårdadministratörstudenter. Vi har även varje termin utbytesstudenter som framför allt är sjuksköterskestudenter men ibland även läkarstudenter.

Förberedelser och introduktion

Sjuksköterskestudenter: Innan din praktik kontaktas du av huvudhandledare via e-post. I mejlet får du kort välkomstinformation, ditt schema och bashandledare tilldelade. Studenter som går i termin 3 och termin 4 placeras på vår studentenhet och går i par – peer learning. Introduktionen på avdelningen sker i samband med det första schemalagda passet och leds oftast utav huvudhandledarna. Under introduktionen sker en rundvandring på avdelningen, information om arbetsrutiner och sammanfattande information om de vanligaste patientgrupperna. Innan du kommer till din placering vill vi att du mailar din lärandeplan till oss så din/dina handledare kan förbereda sig kring just dina mål!

Undersköterskestudenter: Du erbjuds ett kortare introduktionstillfälle någon vecka före din VFU på avdelning 20. Du träffar då huvudhandledare samt eventuellt din/dina bashandledare. Vid detta tillfälle ges en kort rundvandring på avdelningen, information om arbetssätt och sammanfattande information om de vanligaste patientgrupperna. Du får också schema för de första veckorna. Det kan vara så att du under din praktik blir placerad att gå i par tillsammans med en annan student – så kallad peer learning

Läkarstudenter: När du kommer för din VFU säger du till i receptionen på infektionsmottagningen, så hjälper någon av vårdadministratörerna dig med skåp, personalkläder och liknande. Dagen börjar sedan med ett läkarmöte klockan 08:00 där du träffar din/dina handledare och övriga läkare på kliniken. Under dina veckor kommer du att få se avdelnings-, konsult- och mottagningsarbete.

Vårdadministratörstudenter: initial kontakt med huvudhandledare tas oftast över telefon någon vecka innan VFU-placeringen startar. Introduktion sker när du har börjat din placering hos oss. Då får du också ansvarig handledare och schema.

Du får gärna höra av dig till oss om du har frågor eller vill ha mer information om något.

Så här arbetar vi

På infektionskliniken bedrivs både mottagningsarbete samt vård för inneliggande patienter. Vi har även en pågående konsultverksamhet mot övriga kliniker på sjukhuset. På avdelning 20 sker arbetet kring patienterna i team där läkare, en sjuksköterska och en undersköterska tar hand om ett antal patienter över arbetspasset. Våra vårdadministratörer arbetar mot både mottagning och avdelning och ses även de som en del av teamet kring patienterna.

Patienterna vistas på enkelrum eller tvåbäddsrum. I infektionsavdelningens unika kompetens ingår att vårda patienter med sjukdomar som kräver isolering och tillämpning av särskilda hygienrutiner för att förhindra smitta till patienter och vårdpersonal.

Infektionskliniken ansvarar för vård av patienter i alla åldrar med många olika former av infektioner som exempelvis lunginflammationer, sårinfektioner, infektioner i urinvägar samt magtarmkanalen. Vi har även patienter med tuberkulos, endokardit eller svår sepsis. I behandlingen av dessa patienter samverkar vi ofta med andra specialiteter på sjukhuset som exempelvis intensivvård, ortopedi eller kärlkirurgi.

Vi bedriver också forskning och utbildning. Målet för kliniken är att vara en välfungerande, effektiv och kompetent verksamhet som möjliggör tidig identifiering, diagnostik och behandling av allvarliga infektionssjukdomar.

Praktisk information

För att hitta till oss går du till höger efter att du har gått in vid huvudentrén. Vi ligger vid uppgång H.

I personalrummet finns det tillgång till kyl, frys samt mikrovågsugn. Tänk på att inte använda parfym, rakvatten eller andra starkt doftande produkter hos oss. Vi står får arbetskläder men du behöver ta med dig arbetsskor. Du kommer behöva 1-2 hänglås till värdeskåp samt klädskåp i omklädningsrum. Det är viktigt att du har en fungerande e-legitimation.

Kontaktuppgifter

Ansvarsområde Namn Kontakt

Sjuksköterskestudenter

Sandra Sundgren

sandra.sundgren@regionostergotland.se
010-104 31 20

 

Caroline Lundell

caroline.lundell@regionostergotland.se
010-104 31 20

 

Karin Wallentinsson

karin.wallentinsson@regionostergotland.se
010-104 31 20

Undersköterskestudenter

Daniel Hård

daniel.hard@regionostergotland.se
010-104 31 20

 

Sandra Johansson

sandra.m.johansson@regionostergotland.se
010-104 31 20

Läkarstuderande

Åsa Nilsdotter

 

asa.nilsdotter@regionostergotland.se
010-103 13 79

Läkarstuderande

Helene Lehmann

helene.lehmann@regionostergotland.se
010-103 83 52

Vårdadministratörstud.

Johanna Svensson

johanna.svensson@regionostergotland.se
010-104 32 70

 

Sandra Söderberg

sandra.soderberg@regionostergotland.se
010- 104 36 32