Region Östergötland

VFU Hudkliniken i Östergötland

Välkommen som student till oss på hudkliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping (US) och Vrinnevisjukhuset i Norrköping (ViN).

Studerande

Varje termin tar vi emot studerande för verksamhetsförlagd utbildning från läkarprogrammet. Ibland har vi studenter från sjuksköterskeprogrammet, undersköterskeutbildningen och vårdadministratörs-utbildningen.

Förberedelser och introduktion

Innan du börjar hos oss är det bra om du läser på om dermatologi och venereologi. Då kommer du snabbare in i arbetet och kan få ut mer av din praktik.

Första dagen kommer du till hudmottagningen på US i Linköping respektive hudmottagningen på ViN. Du och dina studiekollegor får en gemensam introduktion om schema och aktiviteter under placeringen liksom en teoretisk genomgång av olika praktiska moment. Under placeringen har du ett par träffar på kliniken med fördjupad genomgång av delar av dermatologin.

Så här arbetar vi

På hudkliniken tar vi emot patienter på läkarbesök för bedömning eller uppföljning av behandling. Flera av våra patienter kan också träffa sjuksköterska mellan läkarbesöken för uppföljning, behandling och utbildning eller information om sin sjukdom och behandling. På mottagningen utförs emellanåt mindre kirurgi vid hudförändringar. Vi har också STD-mottagning.

Till behandlingsavdelningen kommer patienter som till exempel behöver medicinska bad och/eller ljusbehandling. På mottagningen finns också en sårmottagning.

Kliniken har en enhet för testläggning vid kontaktallergiutredning.

Vi har öppet dagtid, måndag till fredag.

På hudkliniken bedrivs forskning främst inom psoriasis, hudcancer och mikrodialys. En annan viktig del är utbildningsplatser för läkare som ska bli dermatologer eller primärvårdsspecialister.

Praktisk information

På Universitetssjukhuset hittar du oss i Norra entrén på plan 10.

På Vrinnevisjukhuset hittar du oss vid ingång D, 1 trappa.

Kontaktuppgifter

Vårdadministratör US

Eleanor Thuresson 010-103 25 61
eleanor.thuresson@regionostergotland.se

 Ansvarig VFU-läkare US Anna Rönnkvist, 010-103 64 61

Anna.Ronnkvist@regionostergotland.se

 Vårdadministratör ViN

Maria Printzell 010-104 17 24
Maria.Printzell@regionostergotland.se

 Ansvarig VFU-läkare ViN  Ines Köhler 010-104 36 67
Ines.kohler@regionostergotland.se