Region Östergötland

VFU Hand- och plastikkirurgiska kliniken i Linköping

Välkommen som student till hand- och plastikkirurgiska kliniken. Vi är regionklinik för Östergötlands, Jönköpings och Kalmar län när det gäller specialiteterna handkirurgi och plastikkirurgi.

Vi är även riksklinik för vård av svåra brännskador och rikssjukvård för transexuell kirurgi.

Studerande

Till oss kommer du som studerar inom arbetsterapi, fysioterapi, sjuksköterske- och läkarprogrammet, socionomutbildning, undersköterskeutbildning, vårdadministratörsutbildning eller du som går vidareutbildning. Vi tar även emot praoelever.

Förberedelser och introduktion

Vi förväntar oss att du i förväg skickar in din lärandeplan/inlärningsplan, (ILP), till din bashandledare, samt att du tar med dig dina tidigare lärandeplaner/ILP och bedömningar från tidigare VFU.

För att få ut så mycket som möjligt av din VFU bör du som studerande uppdatera dina kunskaper.

Det är bra att uppdatera dina kunskaper inom pre- och postoperativ omvårdnad samt huden och handens anatomi innan du kommer till oss.

Hand- och plastikkirurgen är en högspecialiserad klinik med många unika patientgrupper som ger goda möjligheter till utveckling och bred kompetens inom ett stort område. Innan du börjar hos oss kan du söka mer kunskap genom att läsa boken "Brännskador" av Sjöberg och Östrup. Boken ger en bra inblick i vården om brännskador. Kunskaper om grundläggande sårbehandling kan också vara bra att ha.

När du som sjuksköterskestudent kommer till oss på avdelningen finns det många områden att ta del av. Praktiska moment du kan få utföra är bland annat sättning av PVK, venprovtagning, skötsel av CVK samt beredning och administrering av läkemedel och infusioner. Många av våra intensivvårdskrävande patienter har artärnål, urinkateter, sond eller PEG och en del behandlas även i respirator. Vi använder oss ofta av olika typer av medicinsk teknisk utrustning såsom droppräknare, sprutpumpar och CPAP.

Arbetsterapeutstudenter bör uppdatera sig inom handens anatomi och funktion, känsel samt diagnoserna Dupuytrenskontraktur och CMC-1 artros. Fysioterapeutstudenter bör uppdatera sig inom övre extremitetens anatomi, hudens anatomi, funktionella viloställningar, uppresningstekniker samt vilka olika hjälpmedel som kan användas vid nedsatt lungkapacitet. Båda professionerna bör aktualisera sina kunskaper i rörelse- och styrkemätningar såsom goniometer och Jamar.

Så här arbetar vi

Hand- och plastikkirurgiska kliniken ingår i Sinnescentrum. Det är en stor och bred aktivitet på kliniken. Vi är en specialistklinik för kirurgisk verksamhet och har ett stort upptagningsområde över både Sverige och andra länder. Det förekommer både planerad och akut verksamhet.

Vi har en utpräglad teamarbetsmetodik på kliniken. Undersköterskor, sjuksköterskor, läkare, arbetsterapeut, fysioterapeut, kurator, psykolog, anestesi och operationspersonal arbetar tillsammans med målet att skapa de bästa förutsättningarna för att patienten skall bli frisk fortast möjligt. Det ställer stora krav på att se möjligheter, med snabba omställningar i det dagliga arbetet.

Mycket forskning förekommer inom området och så även på avdelningen. Vi arbetar ständigt för förbättring och utveckling. Vi bidrar även i stor utsträckning med konsultationsverksamhet till andra kliniker gällande sårbehandling samt en hel del telefonrådgivning.

Praktisk information

Hand- och plastikkirurgiska klinikens verksamheter finns på plan 12 samt plan 13 på Universitetssjukhuset i Linköping. Parkering finns vid sjukhusets södra entré och parkeringshus finns i anslutning till norra entrén.

Hand- och plastikavdelning 53 finns på plan 13 och brännskadeintensivvårdsavdelningen ligger på plan 12.

Rehabenheten finns på plan 13.

Hand- och plastikkirurgiska mottagningen finns på plan 13.

Kylskåp och micro finns på alla enheter.

Om du har några ytterligare frågor så får du gärna höra av dig till någon av oss.

Välkommen till hand- och plastikkirurgiska kliniken!

Kontaktuppgifter

Ansvarsområde Namn Kontakt

Läkarstudenter

 

Sinan Dogan 

Antonia Papadopoulou 

 

Sinan.Dogan@regionostergotland.se

Antonia.Papadopoulou@regionostergotland.se

 

Sjuksköterskestudenter avdelningen

Chamiran Saume

 

Chamiran.Saume@regionostergotland.se

010-103 11 53

Sjuksköterskestudenter mottagningen

 

Monica Lindblom Wiström

 

Monica.Lindblom.Wistrom@regionostergotland.se

 

Vidareutbildning sjuksköterskor

Lina Sonesson

 

Lina.Sonesson@regionostergotland.se

010-103 11 54

Undersköterskestudenter avdelningen

Ulrica Kullberg

 

Ulrica.Kullberg@regionostergotland.se

010-103 11 53

Undersköterskestudenter mottagningen

 

Teresa Synnergren

 

Teresa.Synnergren@regionostergotland.se

 

Arbetsterapeutstudenter

Ann Hedberg

 

Ann.Hedberg@regionostergotland.se

010-103 18 87

 Fysioterapeutstudenter

 Malin Moberg

Malin.Moberg@regionostergotland.se

010-103 18 87

Vårdadministratörsstudenter

Emilie Sterling Halldin 

Jenny Nerf Sjöberg

 

Emilie.Sterling.Halldin@regionostergotland.se

Jenny.Nerf.Sjoberg@regionostergotland.se