Region Östergötland

VFU Habiliteringen i Motala

Välkommen som student till oss på Habiliteringen, Närsjukvården i västra Östergötland.

Studerande

Vi tar emot studerande för verksamhetsförlagd utbildning från arbetsterapeutprogrammet, sjukgymnastprogrammet och logopedprogrammet.

Förberedelser och introduktion

Första dagen kommer du och din handledare att gå igenom ditt schema, din inlärningsplan samt prata om vad vi förväntar oss av dig och vad du förväntar dig av oss.

Skicka gärna din inlärningsplan innan du börjar så kan din handledare förbereda sig. Du får gärna höra av dig till oss om du har frågor eller vill ha mer information om något.

Du behöver också ett registerutdrag från belastningsregistret, som du lämnar när du kommer, det beställs genom polisen. Tänk på att det kan ta upp till två veckor innan du får det, så beställ det i god tid innan du påbörjar din VFU hos oss. 

Så här arbetar vi

Habiliteringen erbjuder insatser till barn, ungdomar och vuxna och riktar sig till personer med en medfödd funktionsnedsättning eller funktionsnedsättning som uppstått i tidig ålder. Habiliteringens insatser syftar till att förebygga och minska de problem som funktionsnedsättningen medför i det dagliga livet. Inom habiliteringen arbetar vi i barnteam och vuxenteam.

I teamen arbetar arbetsterapeut, kurator, logoped, psykolog, fysioterapeut, sjuksköterska och pedagog. Dessutom finns tillgång till läkare och dietist.

Praktisk information

Habiliteringen finns på Lasarettet i Motala, B-huset, plan 9. Närmaste busshållplats heter Odalgatan, Motala

Habiliteringens expedition

Telefonnummer: 010-105 94 15.